Ornitolog o hnízdění ptáků v budkách v Bohunicích

Datum: 17/06/2020 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Níže předkládám zprávu ornitologa Mgr. Opluštila o hnízdění ptáků v budkách, které nechala instalovat naše městská část v prostoru skateparku.
Antonín Crha
starosta