Územní plán v Bohunicích- stanovisko ZMČ

Datum: 17/06/2020 | Kategorie: Novinky z Bohunic, Novinky z Brna | Autor: Antonín Crha

Níže předkládám závěry a stanoviska Zastupitelstva městské části Brno-Bohunice k jednotlivým návrhům změn  Územního plánu v naší MČ. Zastupitelstvo je projednalo a schválilo na svém jednání 10.6.2020.
Jak číst příspěvek:
V tabulce najdete 4 sloupce.
V prvním je uvedeno o jakou lokalitu se jedná.
V druhém sloupci najdete informace o navrhované změně z úrovně odboru magistrátu (OÚPR).
Ve třetím pak zmíněné stanovisko Zastupitelstva městské části Brno-Bohunice, které odešleme na magistrát.
V posledním je zdůvodnění.
Vždy za každou tabulkou bude následovat mapový podklad.