N A D Ě J E

Datum: 27/05/2020 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji, Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Milí bohuničtí přátelé, Redakční rada našeho zpravodaje by ráda pojala toto číslo pozitivně – jako číslo NADĚJE.
Jak jste si možná všimli, dubnové číslo Našich Bohunic nevyšlo. Každé číslo zpravodaje vzniká a texty jsou psané kolem poloviny předchozího měsíce (tento článek píšu 15. dubna). Když si představíme situaci kolem poloviny března, byla to doba, kdy vláda přijímala několik opatření během jednoho dne a co platilo „dnes“, neplatilo „zítra“. V této atmosféře zmatků a také strachu z nové nemoci nebylo možné psát o tom, co bychom měli dělat, protože než by číslo zpravodaje prošlo tiskem a distribucí, už by napsané neplatilo. A psát o tom, co se bude stavět a budovat v Bohunicích zase nikoho z vás v té době asi nezajímalo.
Dnes už máme jinou situaci. Vypadá to, že nejhorší je snad za námi a my se můžeme s NADĚJÍ těšit, že omezení budou postupně uvolňována a život se vrátí do normálnějších kolejí.

Roušky a rouškomat

Ale i na době, kterou jsme si prošli, je možné najít řadu pěkných a pozitivních věcí. Jednou z nich je zcela určitě vzájemná pomoc a sounáležitost mezi námi. Zvláště bych chtěl touto cestou vyzdvihnout práci našich bohunických žen, které začaly svépomocí obětavě šít roušky. Poté co vláda nařídila nosit roušky, ale žádné pro své občany nezajistila, nás začaly zásobovat naše milé „šičky“. Seděly mnoho hodin u šicích strojů a během několika dní našily roušky pro ty, kteří si je nebyli schopni sehnat sami – zvláště pro seniory, nemocné a opuštěné spoluobčany. Chci jim touto cestou moc poděkovat!
Současně bych rád upozornil naše seniory a nemocné, že roušky pro ně jsou u mě stále k dispozici.
Pro nás ostatní se mi podařilo zajistit tzv. ROUŠKOMAT. Ten nám ovšem nevydržel dlouho. Možná někteří víte, že se k němu pojí smutný příběh. Rouškomat, který nám byl velkoryse zapůjčen firmou Delikomat, stál na náměstí před radnicí pod přístřeškem – tedy až do té doby, než mu jistý vandal kamenem rozbil sklo. I za tu krátkou dobu jednoho týdne, co nám sloužil, jste si v něm koupili více než 800 roušek! Poškozený automat však musel být odvezen. Ale vzápětí svitla nová NADĚJE. Prodej roušek mohl být přesunut do obchůdku naproti vchodu do radnice, kde bývala dříve drogerie a dnes je tam Bezobalový prodej. Děkujeme majiteli obchůdku, že takto vypomohl svými prostory. Díky němu nám zůstala nabídka roušek zachována.

Důležitá telefonní čísla

Myslím, že dnes už není nikdo, ke komu by se nedostala potřebná pomoc, pokud ji potřebuje. Nicméně, přesto si dovolím nabídnout alespoň 3 telefonní čísla. Říkejme jim třeba čísla NADĚJE:

Ústředna Úřadu městské části Brno-Bohunice: 547 423 810

Linka pomoci seniorům: 800 140 800

Dobrovolníci Masarykovy univerzity: 549 498 800

Stavby a investice

Dnes se ještě nebudu rozepisovat o všech připravovaných stavbách. Jen zmíním, co už jste asi zaznamenali. Cesta k ekodvoru je nově vydlážděná a myslím, že se opravdu povedla. Rekonstrukce zastávky tramvaje Běloruska pomalu finišuje. Sem se stavba ještě vrátí. Dopravní podnik patrně předělá „nedodělaný“ pás kolem kolejiště. Ten je v jejich správě, a rekonstrukce je již domluvena.
I letos pokračuje oprava některých kontejnerových stání. V tomto budeme dále pokračovat. Věřím, že časem opravíme všechna stání.

Návrh nového územního plánu.

Koho zajímá téma zveřejněného návrhu nového Územního plánu města Brna, věnujte prosím pozornost článku pana místostarosty uvnitř zpravodaje.

Milí přátelé,

květen bezesporu patří mezi měsíce plné NADĚJE. Probouzí se nový život, stromy mají čerstvé listí, mnohé ještě kvetou, můžeme ochutnat první plody z úrody letošního roku.

Máme NADĚJI, že se na sebe budeme usmívat bez roušek a že polibek už nebude „trestným činem“.

Milé Maminky,
květen je také vaším měsícem. Máte v něm svůj svátek. Ke Dni matek vám přeji hlavně hodně radosti, pokoje, štěstí a lásky vašich blízkých. NADĚJI vám přát nemusím. Ta je ve Vás, a nosíte a šíříte ji kolem sebe úspěšně a vytrvale vy samy.

Děkuji vám za to.

Milí přátelé, těším se na další setkávání s vámi všemi – s NADĚJÍ, že nás tento zvláštní čas, který jsme prožili, a ještě stále prožíváme, naučí být alespoň o trošku lepšími lidmi. Lidmi, kteří mají správně poskládané priority, znají hodnotu rodiny, hezkých vzájemných vztahů, přátelství, času, solidarity, přírody a vůbec celého našeho světa, za který máme společnou zodpovědnost.
To moc přeji vám i sobě :-)

Antonín Crha

starosta