Z historie Bohunic CXX.

Datum: 27/05/2020 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Pro dnešní, stodvacáté pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral obrázek opravny a prodejny kol „Pátík“. Stávala na ul. Pod Nemocnicí. Fotografie je z 90 let 20 stol. V současnosti již prodejna neexistuje, zanikla v roce 2005.

Zdroj foto: kniha Z historie Bohunic II.

Antonín Crha