Co bude v budově bývalé VŠ STING?

Datum: 27/05/2020 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji, Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Asi jen těžko se dá přehlédnout intenzivní stavební činnost v budově bývalé mateřské školy na ulici Pod Nemocnicí, kterou ještě nedávno využívala i vysoká škola STING.
Často se mě ptáte, co v budově bude?
Po mnoha jednáních s městem Brnem, které rekonstrukci budovy financuje, byl vypracován konečný projekt, který budovu dělí na tři části.
Horní dvě patra (jedno bude nově přistavěno) budou sloužit jako dům s pečovatelskou službou. Vznikne zde 16 nových malých bytů pro seniory.
Přízemí bude rozděleno na dvě části. V jedné bude plnohodnotná jednotřídní školka a v druhé místo pro tzv. komunitní scházení. Tedy místo pro setkávání maminek, rodičů, dětí, seniorů a pro provozování volnočasových aktivit.
K vybudování nové jednotřídní školky v této budově jsme přistoupili proto, že se v Bohunicích rodí stále hodně dětí a kapacity našich školských zařízení jsou stavebně zaplněny, takže v nich není možné budovat nové třídy. Existuje sice jeden, asi 10 let starý projekt na dobudování jedné třídy mateřské školy v ZŠ Vedlejší, ale ten už je zastaralý a nemůže být realizován. Vedení ZŠ Vedlejší se opakovaně vyjádřilo, že místa určená pro případnou třetí třídu MŠ dnes již uvolnit nemůže a potřebuje je pro výuku školou povinných dětí. Proto je vybudování jednotřídní MŠ v uvedené budově jako vhodným řešením.

Uzavření ekodvora
Od 2. do 29.března 2020 bude uzavřen ekodvůr na Ukrajinské ulici. Důvodem uzavření je rekonstrukce staré panelové příjezdové cesty.
Prosím, poznačte si tento termín do svých kalendářů, ať nedochází ke zbytečným konfliktům a nedorozuměním.
Nejbližší ekodvory jsou ve Starém Lískovci na ul. Vltavská a na ul. Točná.

Svoz velkoobjemových kontejnerů na rostlinný odpad nově!
Od 7.března 2020 budou v Bohunicích opět přistavovány kontejnery na rostlinný, tedy biologicky rozložitelný odpad.
Bude to však trochu jinak, než jsme dosud zvyklí. Doteď svoz zajišťovala a platila naše městská část.
Od letošního roku zajišťuje svoz městská společnost SAKO, a.s. S tím jsou spojené i drobné změny. Kontejnery budou přistavovány až do listopadu vždy první tři soboty v každém měsíci. První sobotu bude kontejner na obvyklém místě na Souhradech, druhou sobotu tradičně na ul. Neužilova a třetí sobotu v měsíci na ul. Lány. Doba přistavení bude od 9 do 14hod nebo do zaplnění kontejneru.
K tomuto tématu jsou další informace uvnitř zpravodaje.

Zveřejnění návrhu nového územního plánu města Brna
Rád bych touto cestou upozornil bohunickou veřejnost, že dlouho očekávané zveřejnění návrhu nového územního plánu se blíží. Návrh bude zveřejněn nejpozději v termínu od 2.4.2020 do 13.5.2020 v prostorách Odboru územního plánování a rozvoje MMB a na webové stránce www.upmb.brno.cz.

Cesta do Moravan bude uzavřena
Již déle než 5 let usilujeme o omezení provozu na polní cestě do Moravan. Houstnoucí automobilový provoz na ulici Podsedky a navazující Moravanské cestě je již řadu let neúnosný. Proto jsme před 5 lety zahájili jednání o zásadním omezení průjezdnosti této komunikace. Po mnoha jednáních a urgencích jsme konečně u cíle (aspoň doufám  ). Odbor dopravy Brno-venkov vydal pravomocné rozhodnutí, kterým stanovuje na této komunikaci nové dopravní značení. Nově po ní bude moci jezdit jen ten, kdo má povolení obce Moravany nebo městské části Brno-Bohunice.
Pevně věřím, že tento krok povede k omezení provozu a ke zklidnění dopravní situace v této oblasti.

Milí přátelé,
únorem nám prakticky končí zima. V Brně jsme si jí letos moc neužili. Nahradí ji jaro, které je určitě radostnější a myslím, že ho máme všichni rádi.
Přeji vám klidný závěr končící zimy, hodně pohody a zdraví, a také radosti z probouzející se příroda. Ať do jara vkročíme s úsměvem.
Těším se na další setkávání s vámi.

Antonín Crha
starosta