Informace z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Brna

Datum: 11/11/2010 | Kategorie: Novinky z Brna | Autor: Antonín Crha

9:03 – pan Onderka zahájil zasedání zastupitelstva

9:10 – zastupitelé skládají zastupitelský slib

9:28 – složil jsem slib

9:33 – byli jmenování ověřovatelé zápisu pí. Bohuňovská a p. Žďárský

9:35 – byl schválen program zasedání

9:36 – bylo schváleno, že rada města Brna bude mít 11 členů

9:43 – ČSSD, ODS a KSČM schválilo, že bude na městě Brně 8 placených míst – primátor, 4 náměstci a 3 členové komisí

9:50 – velkou koalicí nebyl schválen návrh opozice na tajnou volbu v personálních otázkách

9:53 – byla schválena volební komise