Z historie Bohunic CXIX.

Datum: 05/02/2020 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Pro dnešní, stodevatenácté, pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral obrázky místního bednářství. Provozovna bývala na Havelkově ulici, prodejna pak v centru Brna na Mečové ulici č. 10.

Fotografie domu je pravděpodobně z konce 40 let 20 stol., foto prodejny je patrně z 30. let 20. stol.
V současnosti již bednářství neexistuje.

Zdroj foto: kniha Z historie Bohunic II.

Antonín Crha