Z bohunického zpravodaje 2/2020

Datum: 05/02/2020 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji, Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Jak budeme hospodařit v roce 2020

Milí bohuničtí spoluobčané, milí přátele,

Rád bych se úvodem vrátil ještě do závěru minulého roku. Druhá polovina prosince je totiž dobou, kdy jednotlivé stupně samosprávy schvalují své rozpočty na nadcházející rok.

Jinak tomu nebylo ani u nás v Bohunicích. Sešli jsme se 18. prosince a nejdůležitějším bodem programu bylo projednání a schválení našeho rozpočtu na rok 2020.

Nechci vás zahlcovat strohými čísly, ale přesto mi dovolte vytáhnout z mnohastránkového dokumentu několik podstatných a důležitých informací.

Náš rozpočet je jak na straně příjmové, tak i na výdajové ve výši 91.821.000Kč. Bohunice dlouhodobě nemají dluhy a v současné době ani neplánujeme žádnou tak velkou investici, která by vyžadovala půjčku a zadlužení.

Takže za co budeme letos vydávat peníze? Uvedu alespoň několik věcí. Pokud se bude někdo z vás chtít seznámit s kompletním rozpočtem obce, najde ho na stránkách www.brno-bohunice.cz na titulní stránce, v levém sloupci pod názvem Rozpočet MČ.

A teď slíbené položky: Za zimní a letní čištění silnic a chodníků zaplatíme v roce 2020 přes 5mil.Kč. V rozpočtu máme rezervu na novou komunikaci k Ekodvoru a malé parkoviště na ul. Švermova.

Provoz školských zařízení nás stojí téměř 14mil.Kč ročně – bez mezd pro učitele a zaměstnance škol, které jsou hrazeny z rozpočtu Jihomoravského kraje. Na opravy školských zařízení máme vyčleněno dalších skoro 19mil.Kč. Z plánovaných větších oprav bych zmínil rekonstrukci kuchyně a vybudování keramické dílny v MŠ Amerlingova a rekonstrukci učeben v MŠ Uzbecká. Finančně se podílíme i na zřízení nových učeben v ZŠ Vedlejší. Dále jsme začali s projektovou přípravou zelených střech na MŠ Švermova a ZŠ Arménská. Doufám, že se je podaří zrealizovat také již v letošním roce.

Našim bohunickým spolkům rozdělíme na dotacích přes 600tis.Kč, za zpravodaj Naše Bohunice zaplatíme 300tis.Kč. Na opravy dětských hřišť máme v rozpočtu vyčleněno 400tis.Kč a údržba a provoz vodního prvku – fontány v parku na Osové každoročně stojí cca 100tis.Kč.

Mezi největší stavební akce letošního roku bude bezesporu patřit rekonstrukce volného prostranství kolem obchodů při OC Kalinka. Místo, kudy projdou denně tisíce lidí, zaznamená razantní obměnu. Hotový projekt naznačuje, že se máme na co těšit a Bohunice budou po provedení rekonstrukce opět o něco hezčím místem k životu.

Vývoz venkovních odpadkových košů nás stojí ročně 700tis.Kč. Za 2mil.Kč opravíme několik dalších kontejnerových stání. Počítáme také s obměnou asi 25ks dosluhujících laviček za nové. Samozřejmě se znovu zamyslíme nad jejich logickým rozmístěním.

Rád bych na tomto místě poděkoval bohunickým koaličním zastupitelům (koalici tvoří zástupci KDU-ČSL, ČSSD a ODS), kteří vědomi si odpovědnosti za chod a rozvoj Bohunic společně rozpočet schválili. Mrzí mě, že ostatní politická uskupení v našem zastupitelstvu, aniž by jejich představitelé dali byť jediný pozměňovací návrh, rozpočet jednoduše nepodpořili. Je to škoda, protože výše uvedené věci jako opravy našich školek, škol, hřišť, chodníků, kontejnerů, údržba zeleně a komunikací, nové lavičky … by měly být společným zájmem nás všech.

Rekonstrukce prostranství při OC Kalinka

Jak jsem zmínil výše, měla by letos proběhnout rozsáhlá úprava prostranství kolem obchodů „u Kalinky“. Tyto, již přes 40 let staré asfaltové plochy, kanály a zídky dosloužily. Proto byl vybrán osvědčený projektant, který vyprojektoval „parter“ jak se tento typ ploch nazývá, v nové podobě.  Mně osobně se projekt líbí a věřím, že se bude líbit také vám. Po jeho realizaci celé toto území získá na kráse, vzhledu i účelnosti.

S tím souvisí jedna důležitá informace, která navazuje níže.

Schodiště a prostranství kolem prodejny Albert

Poměrně často se na mě obracíte s výtkou, že jsme pěkně „zvorali“ rekonstrukci schodiště vedoucího od prodejny Albert dolů k Poště 30. Ano, vím, schodiště opravdu moc povedené není. Zejména na podestě se po dešti drží voda, protože dělníci nezvládli udělat správný sklon dlažby.
Přátelé, vaše výtky jsou ale v tomto případě neoprávněné. Všechny plochy kolem prodejny Albert, včetně zmíněného „nepovedeného“ schodiště jsou v majetku společnosti Ahold, která provozuje síť prodejen Albert. Její představitelé zadávali a platili tuto opravu. Samozřejmě doufáme, že zfušované schodiště budou reklamovat a docílí nápravy.
Skutečnost dvojího vlastnictví objektu „Kalinky“ nám ale pochopitelně působí velké problémy. Domluva s Aholdem je komplikovaná, zdlouhavá a složitá. A někdy se také nezdaří.

Právě rekonstrukce celého prostoru „Kalinky“ je toho příkladem. Se společností Ahold jsme jednali opakovaně, ale zatím se nepodařilo domluvit na tom, aby se k rekonstrukci připojili a také zrekonstruovali své plochy. Tzn., že námi financované práce musí skončit na hranici našeho území – tj. na linii květinářství, papírnictví a trafiky. Prostor před Albertem už opravovat nemůžeme, protože není naším majetkem a platí, že z veřejných prostředků nemůže byt opravován soukromý majetek… Velmi mě to mrzí, ale tak to někdy s velkými soukromými firmami chodí. Snad výsledek naší rekonstrukce „pohne“ i vedením Aholdu, aby se také později přidali a udělali něco pro zlepšení vzhledu okolí své prodejny.

Krytá ledová plocha v Bohunicích

Když píši tyto řádky, je polovina ledna 2020 a zatím žádná pořádná zima (nejen v Bohunicích) nebyla. Počasí má spíše charakter chladnějšího podzimu.

Tak jako každý rok jsme v prosinci optimisticky postavili na hřišti TJ Tatran mantinely v očekávání delších a vydatných mrazů. Ale jak to tak vypadá, tak i letos je za měsíc opět schováme, aniž by bylo počasí vhodné na vytvoření kluziště. Za posledních 10 let byly tuším jen dva roky, kdy se u nás dalo delší dobu bruslit. Většinou led díky počasí vůbec nešel udělat nebo se za týden rozpustil.
A tak vítám aktivitu investiční skupiny, která se domluvila s TJ Tatran Bohunice na výstavbě haly s krytou ledovou plochou na jejich pozemcích. Tento záměr již získal územní rozhodnutí a pevně věřím, že v letošním roce získá i povolení stavební.
Po realizaci výstavby nebudeme odkázáni na rozmary počasí. Bruslit a hrát hokej pak bude možné od září do května.

Milí přátelé,

pevně věřím, že čísla a záměry uvedené v rozpočtu Bohunic se postupně (jako každý rok) budou stávat skutečností a vznikne mnoho nových, dobrých a užitečných věcí sloužících nám všem.

Přeji vám klidný závěr zimního období, hodně pohody a zdraví. Těším se na další setkávání s vámi.

Antonín Crha

starosta