Z historie Bohunic CXVIII.

Datum: 05/02/2020 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Pro dnešní, stoosmnácté, pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral obrázek staré mlékárny. Obchod býval na ulici Havelkova, kousek pod restaurací Švejk.

Na fotografii z 50. let 20. století, která zachycuje hodové veselí, je patrný její vývěsný štít vpravo na kraji obrázku viz šipka. V současnosti již mlékárna samozřejmě neexistuje.

Zdroj foto: kniha Z historie Bohunic II.

Antonín Crha