Z bohunického zpravodaje 1/2020

Datum: 05/02/2020 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji, Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Zastávka tramvaje Běloruská

Tak jsem zase dostal od jednoho z bohunických občanů vynadáno. Popravdě, nebyl sám. Důvodem byla probíhající rekonstrukce tramvajové zastávky Běloruská. Prý jsme úplně nemožní, protože jsme prostor kolem borovic zabetonovali, a tak ke kořenům stromů nebude moci proniknout žádná voda.

Milí přátelé, kteří máte stejnou obavu, chtěl bych vás ujistit, že se nejedná o beton, ale o štěrk. Přesněji řečeno, o lomový kámen, který v sobě nemá žádné pojivo. Tento typ materiálu je dobře vodopropustný. Troufám si říci, že možná i lépe než původní udupaný jíl. Přes něj by měla do podloží pronikat voda dobře. A navíc bude samozřejmě kolem stromů ponechán volný prostor s hlínou překrytý kovovou mříží – obdobně jako je to u OC Kavkaz.
Pevně věřím, že projektanti jsou dostatečně zkušení odborníci, aby věděli, jak správně postupovat a co navrhnout. Neprojektovali pro nás poprvé. Výsledky jejich práce můžete vidět např.  v areálu cvičiště sboru dobrovolných hasičů na ul. Ukrajinské nebo na víceúčelovém hřišti v ZŠ Arménská.

 

Hotovo! V bazénu na ZŠ Arménská už se plave

Máme hotovo. V pondělí 9.12. 2019 jsem podepsal převzetí díla. Nedodělky byly odstraněny a jedna z největších staveb posledních let skončila. Děti se znovu koupou. Ve středu 11.12.2019, v pravé poledne, proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruovaného bazénu. Malé slavnosti se zúčastnili, kromě zástupce stavební firmy, projekční kanceláře, základní školy, odboru školství MMB, plaveckého oddílu Kometa a naší radnice i 1. náměstek primátorky města Brna Mgr. Petr Hladík a radní města Brna pro oblast školství a sportu Mgr. Jaroslav Suchý. Oběma pánům, jakož i celé radě města Brna, patří opravdu velký dík za finanční dotaci 18.000.000Kč, bez které bychom bazén neopravili.

Několik fotek bazénu i ze slavnostního otevření najdete na str……………..

 

Modré kontejnery na papír

Tak jsem se opět jednou rozzlobil, nebo přesněji řečeno bylo mi líto toho marného snažení.

Šel jsem po ulici Spodní a před domem č. 10 mě zaujal přetékající modrý kontejner na vytříděný papír. Kolem něj bylo pohozeno větší množství prázdných krabic. Pěkný pohled to zrovna nebyl. A tak jsem se šel podívat dovnitř kontejneru. A hned bylo jasno. Nějaký lenoch jej ucpal a zaplnil úplně prázdnou větší krabicí, takže už se do něj nic nevešlo. Viz obrázky na str……………….. Přitom stačilo krabici trochu roztrhat, nebo pošlapat a vešlo by se tam pohodlně i vše, co se povalovalo kolem.

Mluvil jsem i s pracovníky společnosti SAKO, a.s., která kontejnery vyváží. Nesešlápnuté vyhozené krabice a plastové nádoby jsou velký a naprosto zbytečný problém. Kontejnery se rychle zaplní a oni pak musí vyjet pro nahlášený přeplněný kontejner zcela speciálně. Ale ve skutečnosti vezou až z 80% jen „vzduch“. Přitom taková speciální jízda stojí spoustu peněz, které v součtu zaplatíme my všichni, protože se to promítne do ceny poplatku za svoz odpadu. A to nemluvím o zplodinách z této zbytečné jízdy.

Chtěl bych vás všechny vyzvat a poprosit: Pojďme se společně učit zacházet s domovním odpadem zodpovědněji. Pojďme se učit třídit, udělejme něco pro své okolí, pro naše životní prostředí. Začněme každý u sebe. Věřím, že se ostatní, nebo alespoň někteří, časem přidají. Dává to smyl, je a to potřeba. Na začátku každého roku si zpravidla dáváme dobrá předsevzetí. Zkusme prosím naši snahu o zlepšení této oblasti do nich zařadit.

 

Milí přátelé, vstupujeme do nového roku s krásným číslem 2020.

Vám i sobě přeji, aby pro nás byl rokem dobrých zpráv, krásných zážitků, užitečné a smysluplné práce, milých setkání, rokem lásky, radosti, pohody a zdraví – zkrátka aby byl aspoň trochu lepší než ten rok loňský. A hlavně, abychom my sami byli alespoň o trochu lepší než v minulém roce.

Těším se na setkání s vámi v novém roce 2020

Antonín Crha
starosta