Bohunické chodníky – info ze zpravodaje

Datum: 02/12/2019 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji, Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Bohunické chodníky

Bohunice jsou protkány sítí chodníků. Používáme je denně a asi o nich nijak zvlášť nepřemýšlíme.

Málokdo však ví, že naše chodníky mají celkovou plochu přes 90.000m2. To znamená, že bychom po nich došli například z Bohunic do Jihlavy. Převážná většina z nich je ve správě městské společnosti Brněnské komunikace, a.s. Myslím, že se tato společnost stará dobře a spolupráce s BrKo je velmi dobrá. Letní a zimní údržbu chodníků pak zajišťujeme my jako obec.
Existuje však menší skupina chodníků a cest, které jsou svěřeny do správy, a to vč. oprav, Bohunicím. Jsou to tzv. účelové komunikace. Většinou se jedná o přístupové cesty a schodiště k bytovým domům, případně o polní cesty a některá prostranství.
Každý rok na těch nejpoškozenějších provádíme opravy a rekonstrukce v objemu cca 800.000Kč. Letos jsme opravili „červený“ chodník v kruhovém parku za kapličkou, schodiště a chodník k domu Spodní 22, chodník před Okrouhlou 9, chodník z ul. Neužilova na ul. Pod Nemocnicí a malé schodiště na ul. Vedlejší. Vyměnili jsme obruby kolem travnatého pásu u domu Spodní 14, stavebně vyřešili problém se stojící vodou u kontejnerového stání Švermova 5, kompletně přebudovali chodník z ul. Uzbecká k ul. Jihlavská a vybudovali malý chodníček na zastávku tramvaje Švermova.
Fota na str. 8.

Rekonstrukce bazénu na ZŠ Arménská

Jedna z největších stavebních prací, které v poslední době realizujeme, se blíží ke konci. Prosinec je čas, kdy bude zahájeno měsíční období přebírání stavby. Práce probíhají dobře. V době, kdy čtete tyto řádky, by měl být bazén již napuštěn a mělo by probíhat vzorkování vody z hlediska její hygienické kvality, odstraňování různých „nedodělků“ a dokončování drobností. Od cca poloviny prosince se mohou děti těšit na vodní radovánky.

 Zastávka tramvaje Běloruská

Ti z vás, kteří nastupujete na zastávce tramvaje Běloruská, jste jistě zaznamenali, že začaly práce na její rekonstrukci.

Ve facebookové skupině Naše Bohunice, kde jsem rovněž uveřejnil informaci o plánované rekonstrukci, proběhla poměrně bouřlivá diskuze na téma zachování kamenů, které jsou umístěny u zastávky v prostoru borovic. Komentující nejčastěji uváděli skutečnost, že si na kamenech hráli oni, dnes jejich děti, a že je tedy nutné je v místě zachovat… J.

Udělat smysluplnou obnovu tohoto prostoru a zachovat přitom všechny prvky, které tam jsou nyní, úplně nejde. Takže, kameny na zastávce z větší části zůstanou, budou však rozmístěny po celé upravované ploše. Pár menších pak umístíme na některá problémová místa, na kterých nám řidiči jezdí po trávě.

Jak s údržbou chodníků při sněžení

Už je to tu zase. Zima a s ní spojený mrznoucí déšť a sněžení, nám všem působí značné problémy, zvlášť pokud musíme někam jít.

Na úvod mi dovolte malé upozornění. Při kalamitních situacích, v zimním období nemohou chodníky vypadat stejně jako uprostřed léta. Jsou a budou na nich zbytky sněhu a ledu, a je třeba se podle toho také chovat a pohybovat. Není moudré například chodit v lodičkách s 15 cm podpatky, protože mohu uklouznou a spadnout. Je to prostě tak.
Pro firmu, která pro nás úklid zajišťuje se jedná pracovně o jedno z nejnáročnějších období. Na její pracovníky jsou kladeny extrémní požadavky. Ale současně se na ně vztahuje stejný zákoník práce jako na nás ostatní. Takže i oni mají nárok na přestávku, odpočinek a spánek.
Všechna tato slova jsem napsal proto, abych předešel dotazům a poznámkám typu: „už hodinu nesněží a u nás ještě nikdo nebyl“…
Jak píši výše v prvním článku máme 90.000m2 chodníků. Nezapomeňte, že mezi ně patří i řada schodišť, kde jediná účinná technika jsou ruce a lopata. Očistit celé Bohunice tedy chvíli trvá.

To bylo jasné i zákonodárcům, a proto do příslušného zákona zakotvili podmínku, že zahájit zmírňování schůdnosti při sněžení či ledovici musíme do 20hod. od „vzniku závady ve schůdnosti“. Současně však říkají, že i chodec musí vzniklé situaci přizpůsobit své chování, obuv a způsob chůze. V praxi to pro nás znamená, že začínáme čistit nejvíce frekventovaná místa, a ta méně využívaná čistíme postupně během následujícího času. Zmírnit znamená zajistit schůdnost. Tedy shrábnout, zamést, posypat.

Touto cestou vás všechny prosím a vyzývám, pokud vidíte, že chodník není úplně čistý, buďte tolerantní, shovívaví, a hlavně při chůzi opatrní.

Další tašky na tříděný odpad

V minulém čísle zpravodaje jsem psal, že máme 200ks tašek, které jsou určeny pro domácnosti na separovaný odpad. Ty jsou již rozebrané. Ale podařilo se mi zajistit dalších 200ks. Takže, pokud ještě máte zájem, zastavte se na radnici. Vyzvednout si je můžete zdarma v pracovní době úřadu na naší podatelně.

Krátkodobé uzavření ekodvora

Jak jsem psal v minulém čísle našeho zpravodaje budeme rekonstruovat příjezdovou cestu k ekodvoru. Termín zahájení prací však nebude v prosinci, jak jsem původně uvedl, ale až příští rok po skončení zimy.

Milí přátelé, nastává adventní doba a blíží se Vánoce. Chtěl bych vám popřát hodně lásky, pohody, klidu, pokoje, radosti…  Ať se rozzáří oči všech, které na Vánoce obdarujete a potěšíte a samozřejmě také ty vaše J.

Na setkání s vámi se těší

Antonín Crha
starosta