Z historie Bohunic CXVII.

Datum: 02/12/2019 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Pro dnešní, stosedmnácté, pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral obrázek prastaré bohunické trafiky. Stávala na rozhraní ulic Rolnická a Lány. Dnes by to bylo někde v prostoru mezi kotelnou vedle CVČ Lány a garážemi na ulici Vyhlídalova.

Fotografie je výřez z dobové pohlednice z 30. let 20. století. V současnosti již tato trafika samozřejmě neexistuje.

Zdroj foto: kniha Z historie Bohunic II.

Antonín Crha