Z titulní strany říjnového zpravodaje Naše Bohunice

Datum: 09/10/2019 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji, Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Omezení průjezdu cesty do Moravan

Asi před třemi, čtyřmi lety jsme se pustili do hodně sisyfovské práce, a to docílit zásadního omezení dopravy na ulici Podsedky a navazující tzv. Moravanské cesty vedoucí přes potok Leskava, železnici a dále pod dálnicí do Moravan, po kterém hodně z vás volá. Věděli jsme, že to nebude nic lehkého, protože cesta se nachází na území dvou okresů a dvou obcí. Postupně jsme získali souhlas Rady obce Moravany a vstoupili do jednání s Odborem dopravy okresu Brno-venkov, který je k vyřízení příslušného dopravního značení kompetentní. Museli jsme rovněž získat souhlas mnoha vlastníků, kteří svým pozemkem sousedí s touto cestou, včetně institucí jako Správa železničních cest, Ředitelství silnic a dálnic, jakož i Povodí Moravy.
V úterý 17. září 2019 proběhlo tzv. „místní šetření“ na místech, kde by měly být umístěny nové dopravní značky. Žádný z přítomných asi 30 účastníků šetření nevznesl proti omezení provozu námitku. A tak, když se nic nepokazí, můžeme se konečně někdy na jaře těšit z toho, že zde bude instalováno nové dopravní značení a doprava se výrazně zklidní.
A co tedy bude nově? V obou směrech – od Moravan, i od Bohunic bude instalována značka zakazující vjezd do střední části této cesty. Projet budou moci jen vozidla s povolením obce Moravany a MČ Bohunice.

Slavnostní setkání jubilantů

Čas od času mě osloví některý z našich seniorských spoluobčanů s dotazem, nebo spíše se smutným povzdechem, že měl „kulaté narozeniny“ a my jsme si na něj nevzpomněli.
Ano, bohužel je to tak, nevzpomněli, protože jsme si vzpomenout nemohli. Jak to myslím? No, oproti době před pár lety totiž nemáme žádný seznam lidí, kteří se dožívají „kulatého“ jubilea. Takže nevíme, kdo z našich bohunických obyvatel nějaké to jubileum má. Zákon nám totiž nedovoluje tyto informace shromažďovat z důvodu ochrany osobnosti. To jsou důsledky známého GDPR, o kterém jste možná slyšeli, v praxi.
Ale to neznamená, že žádná setkání s jubilanty neprobíhají. Naopak, probíhají. Jen je třeba, aby se naši senioři, kteří slaví 70, 75, 80, 85, 90, 91… let a více, za námi zastavili a na Setkání jubilantů se přihlásili. Ti, kteří tak již učinili, nelitovali. Na malé slavnosti, trvající tak hodinku, je krátký kulturní program, máme prostor si spolu popovídat, dát si skleničku vína a dobré koláčky. Samozřejmě nesmí chybět malý dárek J.
A tak vás prosím, milí senioři, přihlaste se u nás na radnici u paní Dvořákové. Na setkání vás rádi uvidíme.

Adopce záhonků – pozemků

Již delší čas registruji zájem a touhu některých našich spoluobčanů mít vlastní malý záhonek. A tak nás spolu s panem místostarostou napadlo, spustit projekt „Adopce záhonů“. Vím, že něco podobného v některých městech funguje. K projektu se vyjádřila kladně i naše Komise životního prostředí. Myšlenka spočívá v tom, že zájemce o vlastní záhonek se spojí s naší městkou částí a společně se domluvíme, o které místo (asi ideálně blízko vašeho bydliště) by měl dotyčný zájem. Pozemek by pak od nás převzal do péče. Samozřejmě to není myšleno ve smyslu pěstování rajčat a brambor, ale spíše pro okrasný charakter. Několik takových záhonů už u některých paneláků máme.
Pokud tedy někdo z vás o něčem podobném uvažujete, napište mi, nebo mi pošlete email na adresu: crha@bohunice,brno.cz, zastavte se za mnou, či za panem místostarostou osobně, nebo mě kontaktujte přes facebook. Rád vám pomohu.

Tašky na tříděný odpad

Nedávno se mi dostala do ruky sada tří tašek – žlutá na plast, modrá na papír a zelená na sklo, které jsou určeny pro domácnosti na separovaný odpad. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi dobrou myšlenku, začal jsme se zajímat, jestli by se jich nedalo zajistit víc pro ty z vás, kteří zodpovědně třídíte a rádi byste je také využili. Podařilo se. Prvních 200ks mám již od společnosti SAKO slíbených. Patrně v příštím čísle zpravodaje budu informovat o způsobu distribuce.

Sběr šatstva

Již 17x proběhl v Bohunicích ve staré hale TJ Tatran Bohunice jarní a podzimní sběr šatstva pro Charitu. Bohužel další zatím nepřidáme. Charita sběr tímto způsobem utlumila. A tak jediná možnost, jak se v Bohunicích nepotřebného oblečení zbavit jsou kontejnery na textil nebo ekodvůr.

Pronajímáme parkovací místa

V oploceném areálu při ulici Ukrajinská, kde sídlí i hasiči a ekodvůr, máme k dispozici 26 parkovacích míst, která jsou určena k pronájmu. Více informací najdete na našich webových stránkách www.brno-bohunice.

Milí přátelé, začíná nám podzimní čas. Přeji vám i v době pošmournějšího počasí, dřívější tmy a plískanic hodně radosti, pokoje a spokojenosti. Na setkání s vámi se těší

Antonín Crha
starosta