Z historie Bohunic CXV.

Datum: 09/10/2019 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Pro dnešní, stopatnácté, pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral obrázek budovy na adrese Hraničky 1.
Přízemí domu vždy sloužilo jako prodejna. Fotografie je patrně z 50. let 20. století, kdy zde mělo provozovnu prodejní družstvo Včela. Na obrázku je zachycena část hodového průvodu s dechovou kapelou. V 60. letech 20 stol. zde byla následně zřízena čistírna oděvů a trafika.
V 90. letech byla prodejna vrácena původním majitelům. V současnosti je zde cukrárna U mlsné kočky.

Zdroj foto: kniha Z historie Bohunic II.

Antonín Crha