Z bohunického zpravodaje – září

Datum: 30/09/2019 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Bohunický hudební podzim potřetí

Myslím, že vám již asi není třeba představovat projekt, který jsme nazvali Bohunický hudební podzim. Již třetí ročník této stále oblíbenější akce začíná ve čtvrtek 5. září 2019. Tento den a každý další zářiový čtvrtek vystoupí před bohunickou radnicí vždy dvojice hudebníků. Akce je spojena s menšími farmářskými trhy. Pozvánku i s názvy vystupujících kapel najdete na této stránce dole.

Ani přes prázdniny jsme nezaháleli

Prázdniny rozhodně nepatří k období, ve kterém by se zastavily naše stavební aktivity. A tak si pojďme říct, co všechno proběhlo: Stavebně jsme dokončili 18 nových parkovacích míst na „horním“ konci ul. Pod Nemocnicí. V MŠ Amerlingova jsme dokončili rekonstrukci dvou kuchyněk pro výdej stravy, v MŠ Švermova celkovou rekonstrukci zbývajících dvou tříd. V ZŠ Arménská bylo instalováno nové osvětlení do 10 učeben, a především probíhá rekonstrukce celého prostoru bazénu. Termín dokončení prací je konec listopadu.
Velký stavební projekt zbudování nových učeben byl naplánován v ZŠ Vedlejší. Bohužel do výběrového řízení se nepřihlásila žádná stavební firma. Proto musí být vypsáno nové výběrové řízení. Budeme doufat, že se někdo přihlásí. Samozřejmě to znamená, že stavba bude probíhat za plného provozu školy. Ale jinak se to udělat nedá. Poskytnuté a alokované finanční zdroje jsou totiž termínově vázané.
A abych nezapomněl, stavebně se blíží k závěru i výstavba rezervoáru na vodu. Brzy tedy budeme mít vlastní zdroj vody.

A co ještě letos chystáme? Rádi bychom zahájili práce na rekonstrukci tramvajové zastávky Běloruská. Projekt je hotový, peníze máme také. Jen je třeba zpracovat zadávací podmínky a vysoutěžit stavební firmu. Doufáme, že se také podař zahájit i rekonstrukci příjezdové cesty k Ekodvoru – místo původní panelové cesty zde bude položena nově zámková dlažba.

 

Blokové čištění o prázdninách

Na naší radnici vedu se svými kolegyněmi, dalo by se říct již skoro pravidelná, jednání na téma zda by nestačila jen dvě bloková čištění za rok – jarní a podzimní. Vždy jsem jimi ujišťován, že rozhodně ne. Vegetace vyrůstající v silnicích (zejména kolem obrub) a množství prachu a nepořádku je velké.

Pak ovšem nastává nelehké rozhodování, kdy ten prostřední „blokáč“ udělat. Minulý rok byl v září. Nebylo to optimální, protože pak byly dvě čištění rychle za sebou. Inspirovali jsme se tedy v Lískovci, který dělal minulý rok „blokáč“ o prázdninách. Z hlediska časového rozložení je to nejvhodnější termín. Měl jsem obavy, jaká to bude komplikace z hlediska dovolených. V tomto duchu se mnou mluvili i někteří z vás.
Nakonec se ukázalo, že byl termín přelom července a srpna vybrán dobře. Statistika vozidel, která na parkovištích zůstala (a byla přemístěna) je totiž příznivá. Zatímco při jarním „blokáči“ bylo nepozorných 120 majitelů aut, při letním, prázdninovém „jen“ 107. Odtažených vozidel je z dlouhodobého pohledu přibližně stále stejné množství. Přestože informujeme veřejnost o blokovém čištění asi sedmi různými způsoby a kanály, vždy se naše informační kampaň k některým majitelům aut prostě nedostane.

 

Pronajímáme parkovací místa

Historicky vůbec poprvé pronajímáme v Bohunicích parkovací místa. V plánu je vyhradit plochu přímo na SPZ konkrétního vozidla. Pro tento účel byl vybrán areál při ulici Ukrajinská, kde sídlí i hasiči a ekodvůr. Více informací najdete na našich webových stránkách www.brno-bohunice.cz nebo uvnitř zpravodaje.

 

Milí přátelé, skončily nám prázdniny a začíná období nového školního roku a spolu s ním i podzimní čas. Přeji vám hodně radosti, pokoje a spokojenosti. Na setkání s vámi se těší

Antonín Crha
starosta