Proč nejdou hodiny před bohunickou radnicí

Datum: 26/08/2010 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Proč nejdou hodiny před bohunickou radnicí?

Při demontáži stánků tržnice se zjistilo, že napájecí kabel elektrické elektřiny pro provoz hodin je veden přes první stánek tržnice. Při jeho demolici byl přívod  odpojen. Majitel tržnice musí napájení hodin zase obnovit.