Začala velká rekonstrukce školního bazénu

Datum: 01/07/2019 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji, Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Začala velká rekonstrukce školního bazénu

Na začátku května začala generální rekonstrukce bazénu v ZŠ Arménská. Bazén, který s drobnými opravami funguje od 70. let minulého století už dosloužil. Vedení města Brna proto rozhodlo, že oprava bude důkladná a po pozitivních zkušenostech s rekonstrukcí koupaliště Riviéra, bude bazén nově také v nerezu. Při projekčních pracích bylo zjištěno, že stav bazénu a jeho okolí je horší, než se předpokládalo. Proto musí dojít k zásahu i do samotných konstrukčních a nosných vrstev. Součástí rekonstrukce bude i nová vzduchotechnika, protože původní už moc nefungovala a samozřejmě i elektřina a mnoho dalších dílčích prvků. Viz obrázek níže…

Celkové náklady na opravu dosáhly ve výše 19,5milKč.
Termín dokončení je listopad 2019.

 

Pomozte i vy

Když se spolu potkáváme, řešíme obvykle různé bohunické problémy. Často od vás dostanu několik dobrých podnětů, které se snažíme, pokud to jde řešit.

Něco se však nedá zlepšit, pokud si nepomůžeme navzájem. Velkým nešvarem, který bez vaši pomoci nezvládneme zlepšit, je problém odpadu a odpadků.

Myslím, že Bohunice jsou poměrně dobře obslouženy kontejnery na tříděný odpad. Ve spolupráci se svozovou firmou SAKO se podařilo uspokojivě vyřešit i vyvážení barevných kontejnerů.
Přesto zde zůstává jisté „ale“. Na dvou nově zrekonstruovaných prostranstvích máme dvoje podzemní kontejnery, a to u Pošty 30 na ul. Běloruská a u Kavkazu na ul. Švermova. Velmi často se na těchto místech stává, že někteří lidé svůj vytříděný plast a papír nedávají dovnitř, ale postaví pytel vedle kontejnerů. Důvodem je často pouhá lenost – to, co jsem si přinesl naházet dovnitř. Pak přijde někdo další a myslí si, že kontejner už je plný. Aniž by se podíval, postaví svou tašku vedle první. Za hodinu to pak vypadá jako na fotce viz str. 10.
On totiž celý pytlík s odpadem hrdlem kontejneru někdy neprojde. To ale přece není důvodem dělat kolem kontejneru nepořádek. Přece nic nebrání tomu z pytle naházet petky do kontejneru postupně. Ano, trvá to o 20 – 30 vteřin déle, ale to snad neomlouvá. My ostatní chceme mít své okolí čisté. Tak nám to prosím takovým jednáním nekazte.

Podobným nešvarem, způsobeným zřejmě také leností, je odhazování domovního odpadu do uličních košů, opět viz obrázky na str 10. Venkovní koše vyvážíme 3x týdně. Frekvence vývozu je dostatečná. Ale pokud nám někdo položí na koš pytel se svým domovním, odpadem ucpe jej a tím se koš stává pro ostatní nepoužitelným. Nebo, jako na obrázku jej zaplní krabicí. Chtěl bych důrazně upozornit, že domovní odpad patří výhradně do černých kontejnerů, které jsou u jednotlivých domů. I poplatky, které za svoz odpadu platíme, jsou pouze za odpad v kontejnerech. Odhazovat domovní odpad do uličních košů je zakázáno. Samozřejmě z přeplněného koše pak padá jeho obsah na zem a dostává se do širokého okolí, které je tím znečišťováno.

Dalším nešvarem jsou kontejnery samotné – je jedno jakou mají barvu. Často se stává, že někdo vhodí do kontejneru odpad, ale už ho nezavře. Následně vítr (a nemusí být nijak silný) smetí roznese po širokém okolí. Samozřejmě vím, že někdy kontejnery nezavřou i jejich „prohledávači“. Ale to už je na nás, abychom jim důrazně vysvětlili, že nepořádek dělat nemohou.
A tak Vás moc prosím, zavírejte kontejnery po sobě, ale i po druhých. Pomůžete tím hlavně sobě a svému okolí, které tak bude zase o něco čistší a příjemnější.

 

Ovoce na obecních stromech

Ale abych nekončil své prázdninové povídání negativně, ještě zmíním jedno téma. V Bohunicích na veřejných místech roste také spousta ovocných stromů. Jsou to třešně, višně, švestky, špendlíky, jablka… Dostaly se sem různě. Často se jedná o náletové dřeviny. To ale neznamená, že jejich ovoce není chutné. Městská část nemá sílu ani prostředky ovoce sklízet. A je škoda, aby spadlo na zem. Proto, pokud se vám nějaké ovoce líbí, klidně si je otrhejte. Rozhodně bude lepší, když z plodů bude užitek, než aby popadaly na zem.

A na samotný závěr mi dovolte poukázat na jedno místo v Bohunicích, ze kterého mám radost, pokaždé, když jdu kolem. Jedná se o kruhový objezd s levandulemi. Myslím, že se shodneme: Jsou opravdu krásné. Viz obrázek níže.

Milí přátelé, přeji vám, abyste si o prázdninách odpočinuli a načerpali hodně sil. Na setkání s vámi se těší

Antonín Crha, starosta