Kontejnerová stání

Datum: 05/06/2019 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji, Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Kontejnerová stání

Jak jste jistě zaznamenali, na 16 místech v Bohunicích byla opravena kontejnerová stání na směsný domovní odpad.
Výběr konkrétních stání provedli pracovníci Odboru životního prostředí MMB. Naše městská část pak, na základě jejich pokynu, zajistila opravu nebo zboření a postavení nových. Město Brno nám dodalo i finanční prostředky.
Někteří z vás se mně ptali, zda budeme v opravách pokračovat. Ano, budeme, ale už nepoměrně pomaleji. Tedy tak rychle, jak rychle a v jaké výši nám dá město Brno na opravy kontejnerových stání finanční prostředky. Na příští rok máme nachystaná další čtyři stání. Letos začneme s projektovou přípravou ještě 4–6 míst pro rok 2021. Ovšem, jak jsem zmínil výše, vše je odvislé od dotace z města Brna.

Obdobně je to i s kontejnery na tříděný odpad. Připravujeme projekt na vybudování sedmi stanovišť. Začít bychom chtěli postupně už od příštího roku.

Sekat trávu hodně, málo nebo vůbec?

V letošním roce je poměrně častým tématem sekání trávy. Je to reakce na stupňující se sucho v krajině. Objevuje se mnoho článků v tisku i názorů veřejnosti, že trávu vlastně není třeba a není dobře sekat, protože když je vyšší ji prospívá a zadržuje se tak lépe voda v krajině. Velmi živá diskuze se vedla i ve facebookové skupině „Naše Bohunice“. Tyto informace šířené také médii nejsou pravdivé. Opak je pravdou. Trávu je nutné sekat a sekání jí prospívá.

Bavit se můžeme spíše o tom, kolikrát sekat. Kdo má zahradu ví, že trávu seče cca 5-7x ročně podle typu trávníku a množství zálivky. My na obci v současnosti sečeme vybrané frekventované plochy v Bohunicích 4-5x ročně – podle počasí, ostatní 3x ročně.
Jak to bude do budoucna? Místa, kde je velký pohyb lidí nejde sekat méně než jak je obvyklé 4-5x ročně. To zatím musí zůstat. Ovšem už nějaký čas probíhá na radnici diskuze nad výběrem lokalit, kde bychom sekání omezili na 2x za rok. Tedy první jarní pokos, a pak někdy v létě tzv. otavu (druhý pokos). Tím se dostáváme do „režimu“ jak se běžně sečou luční louky. Ale to automaticky neznamená, že zde budeme mít kvetoucí louku s ptáčky, hmyzem a motýly. Ne, bude to plocha porostlá vytrvalými plevely, kterých jsou plné Bohunice jako jsou kokoška pastuší tobolka, ovsík vyvýšený (známější spíše jako osina), šťovík, bodláky… Ale časem, po létech se z těchto ploch nějaký typ louky stát může. Třeba i za přispění trochy semen lučních květin. Ale to vše nějaký čas potrvá. Nicméně, i my v Bohunicích, se vydáme na cestu pomoci přírodě, aby si s nedostatkem vody dokázala lépe poradit.

Nově opravené parkoviště na ul. Švermova

Jak jste jistě zaznamenali, velké parkoviště na ul. Švermova, před domy 4-8 prošlo velkou celkovou rekonstrukcí. Po mnoha urgencích z řad místních obyvatel na neutěšený stav povrchu parkoviště, se nám podařilo dojednat s jeho správcem – společností Brněnské komunikace, a.s. rekonstrukci. Myslím, že oprava, která byla opravdu důkladná, se povedla. Tímto Brněnským komunikacím děkujeme.

Občané bojují proti neukázněným pejskařům

Nedávno jsem šel po ulici Okrouhlá a můj pohled upoutala zvláštní bílá cedulka umístěná v trávě. Četl jsem text: „Uklízej za svým psem“ doplněný obrázkem kálícího psa.
Vzápětí se mi zcela neplánovaně ozval i jeden z těch, kteří uvedené cedulky instalují.
Vím, že je velmi těžké přesvědčit lenocha a bezohledného pejskaře, aby sbíral po svých psech hovínka, a tak vítám každou iniciativu, která věci pomůže. Třeba se ti, jichž se to týká aspoň zastydí. Kdyby totiž neukáznění pejskaři šli trošku „do sebe“, jistě by to velmi zlepšilo vzájemné vztahy s „nepejskaři“, kterým logicky způsobená nečistota v jejich okolí vadí. Děkuji vám.

Milí přátelé,
červen je měsícem, kdy teplé dny definitivně získají nadvládu nad chladnějším jarem. Užívejme tepla a nebuďme smutní, pokud bude pršet. Naše krajina, místo, kde žijeme, vodu potřebuje J

Antonín Crha
starosta