7/10 Co u nás v Bohunicích dýcháme

Datum: 30/06/2010 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha
Možná to víte, možná ne, ale v Bohunicích máme stacionární měřicí stanici na měření ovzduší. Je umístěna při ulici Lány v areálu Zahradnické školy. Čas od času je nám doručován protokol o autorizovaném měření emisí. Ten poslední je za měsíc duben. A tak mě napadlo, že by možná některé z vás mohlo zajímat, jak to u nás v Bohunicích se škodlivinami v ovzduší vypadá.

Měřící stanice sleduje hodnoty tří oxidů a dále monitoruje stav polétavého prachu.
Látka                            Norma                                    nejvyšší naměřená hodnota
Oxid siřičitý                 125mikrog/m3                               25.4.2010 – 10,3mikrogg/m3
Oxid dusičnatý            100mikrogg/m3                              23.4.2010 – 45,78mikrogg/m3
Oxid uhelnatý            10000mikrogg/m3                            25.4.2010 – 0,54mikrogg/m3

Polétavý prach je jediná ze sledovaných hodnot, která bývá u nás v Bohunicích občas překračována.
V průměrných hodnotách za jeden den (24hod) v dubnu k překročení limitů nedošlo. Nejvyšší hodnota byla zaznamenána 20.4.2010 a to 43,76mikrog/m3 (norma je 50mikrog/m3). Nicméně pokud bychom brali jen hodinové průměry, tak hranice 50mikrog/m3 byla překročena hned několikrát. Zmíněný den 20.4.2010 se tak stalo již v 9hod ráno (57,6mikrog/m3) dále v 10hod, 20hod a každou další hodinu až do půlnoci, kdy bylo naměřeno ještě 51,4mikrog/m3.

Co z těchto čísel vlastně plyne?

Že z hlediska znečištění ovzduší a platných limitních norem, jsme na tom vlastně docela dobře. Jen se nám občas trošku víc zapráší.

                                Antonín Crha
                                místostarosta