7/10 Co si psali naši předkové XVI.

Datum: 30/06/2010 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha
Pro naše šestnácté pokračování seriálu „O čem si psali naši předkové“ jsem zvolil častěji se vyskytující pohlednici. Byla poslána 4.6.1939 tatínkovi do lázní Luhačovice, do léčebného paláce „Morava“
Snímky zachycují Morávkovo náměstí (vlevo nahoře), ulici Rolnickou (vpravo nahoře), ulici Lány se základní školou – dnes je zde středisko volného času (vlevo dole) a konečně bohunickou trafiku (vpravo dole), která stávala nedaleko školy.

Jistě i vás zaujme laskavý a milý tón textu pohlednice.

Antonín Crha
místostarosta

Přepis textu pohlednice (i s chybami):
„Drahý tatínku. Přijmi od nás všech srdečný pozdrav a milou vzpomínku na Tebe. Děkujeme Ti za dopis. Karel bude na Tebe čekat. Těšíme se všichni. Jménem rodiny zdraví a líbá Tě (podpis je nečitelný)“