2004/05 – V Bohunicích se našla bomba

Datum: 02/09/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha
Asi zklamu ty, kteří očekávají, že jsme překazili teroristický útok a včas odhalili nálož trhavin. Ne, není tomu tak a věřím a doufám, že takových věcí budeme uchráněni i nadále  a spolu s námi i  celý svět.

Přesto nám v Bohunicích nečekaně hrozilo srovnatelné nebezpečí. Proč? Na ulici Lány, přibližně naproti vchodu do Střední zahradnické školy se staví čtyři rodinné domky. V tomto místě byl před desítkami let smeťák, tzn. místo, kam se vyváželo vše nepotřebné od rozbitých střešních křidlic až po popel. Protože takováto směsice materiálů je pro základy domků velmi nestabilní a nevhodná, muselo dojít k odstranění navážky až na pevnou půdu.

Dne 31.3.2004 při  bagrování v hloubce  asi 150cm, náhle bagrista nabral a odhodil do vzdálenosti 6m menší věc, která připomínala leteckou pumu z II. světové války. Dělníci provádějící stavbu okamžitě přivolali policejní pyrotechniky. Vedoucí OOP Brno – Výstaviště  kpt. Libor Gric nám dodatečně potvrdil,  že se skutečně jednalo o asi 60cm dlouhou, 30cm v průměru a 50 kg vážící, funkční munici či leteckou bombu z období před šedesáti lety.

Přesná identifikace byla i pro zkušeného pyrotechnika velmi obtížná a jakékoliv vyjádření k druhu výbušniny je prý pouhá spekulace. Z bezpečnostních důvodů došlo okamžitě k uzavření celého širokého okolí.

Bomba byla opatrně vyzvednuta, odvezena do kamenolomu ve Střelicích, kde ji zkušený pyrotechnik přiloženou trhavinou, bezpečně zneškodnil. Kpt. Libor Gric dále vyzdvihl příkladný postup pracovníků stavební firmy v souvislosti s ohlášením nálezu munice a nabádá občany, aby v případě objevu jakékoliv obdobné podezřelé věci postupovali stejně rozvážně.

Něco o tom, jak probíhaly závěrečné dny války v naší obci bychom si  mohli povědět příští rok touto dobou. Za rok to bude totiž už  60. let od osvobození Bohunic (25.dubna 1945 v 6 hodin večer).

Antonín Crha
místostarosta