2003/7-8 – Samozřejmost?

Datum: 31/08/2009 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Bylo krásné dubnové odpoledne, a spolu s mojí ženou jsme mířili zkratkou mezi paneláky na ulici Souhrady zahrát si náš oblíbený minigolf.
Trošku podobně začínal i úvodník 5. čísla „Našich Bohunic“, ve kterém jsem popisoval počínaní dvojice mladých lidí, kteří ze své iniciativy uklízeli okolí.
Tohoto dubnového odpoledne jsem se téměř na stejném místě setkal s jinou, také pozitivní věcí.
Před námi šel na procházku muž se psem. Na tom není nic neobvyklého. S tím se setkáváme v Bohunicích na každém kroku a v kteroukoliv hodinu. Ten psík v trávě mezi domy vykonal svoji potřebu. I na tom není nic neobvyklého, také s tím se setkáváme v Bohunicích na každém kroku a v kteroukoliv hodinu.
Co však na tom všem bylo neobvyklé byla skutečnost, že onen muž vzal plastový sáček a „exkrement“ svého psa sebral a s naprostou samozřejmostí uklidil. Protože jej znám osobně, při příštím setkání jsem na toto téma navedl řeč a dal najevo, že mne jeho počínání mile překvapilo a že se takový přístup příliš často nevidí, dokonce jsem se přiznal, že jsem něco takového vlastně viděl poprvé. On odpověděl, že to považuje za samozřejmost a přirozenou slušnost.
Rád jsem mu dal za pravdu, nicméně chodníky plné psích výkalů svědčí o něčem jiném.
Vím, že takovýchto slušných lidí je mezi námi více a když jsem na toto téma mluvil s přáteli, každý o někom podobném již slyšel, nebo ho viděl. To je povzbuzující. Snad se začíná blýskat na lepší časy i v této, jinak než osobním příkladem, neřešitelné oblasti veřejné čistoty.
Rád bych na závěr všem slušným lidem, kterým na čistotě našich Bohunicích alespoň trochu záleží, touto cestou upřímně poděkoval.

Crha Antonín
místostarosta