KDU-ČSL vyhlašuje boj agresivním řidičům

Datum: 28/04/2010 | Kategorie: Aktuality | Autor: Antonín Crha
Současný stav na českých silnicích volá po změně. Nedávný případ agresora na D1, který vytlačil z vozovky pomalejší řidičku, ukazuje, že na piráty silnic neplatí nic jiného, než okamžitá a účinná represe. Pachatelé závažných přestupků často vyváznou bez postihu díky zvláštním vztahům s úřady či se zdržovací taktikou nakonec vyhnou potrestání.

Snahou KDU-ČSL v boji proti „násilníkům“ za volantem je prosadit, aby trest za přestupek následoval co nejdříve po jeho spáchání. KDU-ČSL  proto navrhuje zavést následující opatření:

1)     Pokuty v blokovém řízení budou placeny přímo na místě. Za tímto účelem musí být policejní auta vybavena terminály pro placení platební kartou. V případě, že řidič odmítne věc řešit v blokovém řízení, musí policii složit kauci ve výši pokuty ve správním řízení (která je vyšší než v blokovém řízení) nebo dát policii do zástavy věc, jejíž hodnota převyšuje hodnotu pokuty, jinak bude Policie ČR oprávněna zadržet jako zástavu řidičský průkaz (slovenská praxe).  
2)    V případě alkoholu za volantem ve větším množství – více než 1,1 ‰ (německá sazba), vyššího překročení povolené rychlosti (v obci o 40 km/h, mimo obec o 50 km/h), nebezpečného předjíždění či „závodění“ bude zabaveno auto do vydání pravomocného rozhodnutí.

Pachatelé dopravních přestupků budou primárně motivováni k vyřešení přestupku na místě, tzn. v blokovém řízení. Pokud se odvolají do správního řízení, budou muset poskytnout dostatečnou záruku spolupráce.

 

KDU-ČSL navíc navrhuje zavést mezi přestupky zákaz závodění. V západních zemích se osvědčil termín „Danger driving“, který nemusí vůbec znamenat, že někdo překročí povolenou rychlost, ale může způsobem své jízdy být velmi nebezpečný svému okolí a auto se v takovém případě stává zbraní. I v takovémto případě bude moci policie zabavit auto podobně, jako to provedla německá policie v případě neohlášeného závodu Diamond Race.

Trestní zákoník i zákon o přestupcích již nyní zná institut propadnutí věci, což se však vztahuje pouze na majetek pachatele. Náš návrh nesleduje odnětí věci, ale vzetí věci do zástavy do pravomocného rozhodnutí.