Hřiště ve vnitrobloku Spodní – Rolnická

Datum: 22/04/2010 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Rada MČ rozhodla o rekonstrukci dřevěného hřiště ve vitrobloku mezi ulicemi Spodní a Rolnická.
a dále na svém zasedání dne 21.4.2010 potvrdila
jako vítěze výběrového řízení firmu
Setra s.r.o. s cenou 836.174,-Kč.
Jako druhá se v pořadí umístila firma ZEMAKO s.r.o. s cenou 894.550,-Kč  a jako třetí firma ZOLP s.r.o. s cenou 952.631,-Kč.
Projekt s jednotlivými herními prvky a jejich rozmístění viz níže: