Jsme tu pro vás.

Datum: 02/07/2018 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji, Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Na posledním zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Bohunice byla jistá paní, naše bohunická občanka, která si stěžovala, nebo možná žádala o pomoc ve věci operativnějšího úklidu zapomenutých, vyhrabaných hromádek trávy, po jejím posečení.

Protože víme, že se to občas stane, přemýšleli jsme s panem místostarostou, jak tuto situaci řešit.
Část z vás, kteří se „pohybují“ na facebooku nám tyto informace posíláte prostřednictvím zpráv, nebo prostřednictvím bohunické facebookové skupiny Naše Bohunice.

Ale je nám jasné, že to nestačí. Přestože ve skupině je více než 3650 členů, někteří facebook nemáte.

Proto nabízíme jednoduché řešení. Prostě nám zavolejte, nebo napište sms. Starosta Antonín Crha: 724150608, místostarosta Milan Hrdlička: 777767653.
A nemusí jít jen o trávu. Můžete nám touto cestou sdělovat všechna „zjištění“, na která narazíte. Ani my, ani naši bohuničtí úředníci nemůžeme být všude. Vy jste „všude“, protože je vás víc 😊. Náš zájem je, aby byly Bohunice hezké. Svými podněty naší společné snaze pomůžete.

 

Prostranství u OC Kavkaz

Problémy s dodávkou stánku na zastávku tramvaje Švermova, pro oblíbené pečivo KESI, způsobily malé zpoždění plného zprovoznění prostranství. V době, kdy čtete tyto řádky by měly být zábrany odstraněny a prostranství je plně k dispozici veřejnosti. A to včetně podzemních kontejnerů na tříděný odpad, všech laviček, košů a hodin.

 

Rekonstrukce dalšího prostranství

Jak jsem již psal dříve, chtěli jsme docílit toho, aby všechna významná prostranství v Bohunicích byla nově zrekonstruovaná. Máme jich pět. Před radnicí bylo naše náměstí zrekonstruováno v roce 2014, před ZŠ Arménská v roce 2015, před poštou 30 na Běloruské ulici v roce 2016, u Kavkazu letos.

Minulý měsíc byla zahájená rekonstrukce posledního „významného“ prostoru, a to před ZŠ Vedlejší.
Práce by měly skončit před začátkem školního roku. V projektu vypadá návrh architekta dobře. Budeme doufat, že realita bude ještě lepší.

 

Ulice Na Pískové cestě

V dohledné době (přesný termín odhadnout zatím neumím) proběhne tolik potřebné rozšíření severní a střední části ulice Na Pískové cestě. Úprava ulice spočívá v jejím rozšíření a vybudování parkovacích míst mimo vozovku.

Každý, kdo někdy projížděl zmíněnou ulici mi dá jistě za pravdu, že oboustranné parkování vozidel na silnici způsobovalo její neúměrné zúžení, které komplikovalo průjezd většiny vozidel včetně např. hasičů.

Něco bylo třeba udělat. Mohli jsme samozřejmě parkování na ulici zakázat. Ale parkovacích míst je málo, a tak to jistě není správná cesta.
Proto jsme v loňském roce přikročili k přípravě projektové dokumentace na její rozšíření.

Dne 28.6.2018 proběhla veřejná beseda s dotčenými obyvateli. Beseda se konala po uzávěrce tohoto čísla zpravodaje, takže její výstupy ještě nemám. Věřím však, že všichni, kteří ulicí projíždí, nebo na ní bydlí budou spokojeni, protože stavba pomůže jejich situaci řešit.

Milí přátelé,

přeji Vám, abyste si o prázdninách odpočinuli a načerpali sílu ve společnosti svých blízkých a přátel. Na setkání s vámi se těší

Antonín Crha
starosta