Rekonstrukce umýváren a sprch v pavilonu „E“ objektu ZŠ Vedlejší v Bohunicích.

Datum: 22/04/2010 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Rada MČ rozhodla o opravě a rekonstrukci umýváren a sprch v pavilonu „E“ objektu ZŠ Vedlejší a dále na svém zasedání dne 21.4.2010 potvrdila jako vítěze výběrového řízení firmu
Inter-Stav s.r.o s cenou 1.137.600,-Kč.
Jako druhá v pořadí se umístila firma TZU s.r.o. s cenou 1.250.904,-Kč
a jako třetí firma Boss energineering s.r.o. s cenou 1.311.308,-Kč.
Akce je částečně hrazena z rezervního fondu ZŠ Vedlejší.