K čemu vlastně jsou vládní zmocněnci?

Datum: 15/04/2010 | Kategorie: Aktuality | Autor: Antonín Crha
MF Dnes:Fórum čtenářů:  14. dubna 2010
výběr z dopisů, kráceno

Na tuto otázku bych opravdu rád znal kompetentní odpověď. Pokud mi ji někdo nedá, bude mě totiž i nadále napadat pouze jedno jadrné české slovo a to vůbec není slušné…

Rád bych tedy věděl, za co berou vládní zmocněnci, o nichž a jejich náplni práce nikdo nic neví, a to často ani ti, kterých se má jejich práce bezprostředně dotýkat, sto tisícměsíčně?

Aby bylo jasno, nejsem vůbec závistivý, a pokud si někdo svůj příjem poctivě zaslouží, ať ho klidně má – ale za práci.

Jestliže však na krajích a na městech pracují uvolnění členové místních samospráv, jejichž náplní práce, pro kterou byli uvolněni, je starat se o dopravní problematiku, životní prostředí, zdravotnictví, územní plánování a tak dále -prostě o oblasti, které jim byly svěřeny, za které nesou zodpovědnost a berou plat, nechápu k čemu vznikají funkce vládních zmocněnců. Navíc z jednotlivých krajů do Prahy není tak daleko a komunikace s příslušnými ministerstvy i úřady plynule probíhá. Tak k čemu např. zmocněnci pro výstavbu té či oné silnice?

Jestliže se dozvídám, že nějaký vládní zmocněnec zatím nebude odvolán a nahrazen někým jiným, považuji to za směšné. Je mi jedno, zda někdo bude či nebude odvolán, vadí mi to, že taková funkce vůbec existuje. K čemu je pak na kraji radní pro dopravu a náměstkyně, která má na starost územní plánování? To oni snad mají právo a povinnost se o výstavbu R43 a R52 starat.

Jak chceme dosáhnout zlepšení stavu veřejných financí a snižování státního dluhu, když se chováme takto rozhazovačně? Se svým domácím rozpočtem bychom jistě zacházeli šetrněji. Bohužel mě závěrem těch jadrných českých slov napadá ještě více než na začátku…

MUDr. Daniel Rychnovský
1. náměstek primátora města Brna