KDU-ČSL se nemůže podílet na kompromisu v zájmu sázkařské lobby

Datum: 14/04/2010 | Kategorie: Aktuality | Autor: Antonín Crha

KDU-ČSL rozhodně odmítá kompromis, jehož výsledkem je dnes k hlasování předkládaný návrh loterního zákona. Tento návrh nemá už nic společného s dříve předloženým návrhem KDU-ČSL, který by jako jediný zásadním způsobem omezil hazard v ČR.

Návrh, který mají poslanci dnes hlasovat, je návrhem zpracovaným Asociací provozovatelů kurzového sázení (APKURZ). Obsahuje sice zvýšení odvodů na veřejně prospěšné účely, avšak pouze s cílem zničit konkurenci – menší provozovatele. Jiné zpoplatnění nepřipouští. Umožňuje sice obci vydat vyhlášku zakazující veškerý hazard, avšak rozhodování o umístění technického zařízení nebo kasina na svém území obci upírá. Navíc připouští, že pokud obec nevydá včas vyhlášku, může být kasino nebo herna zřízena vedle radnice, u kostela nebo v mateřské školce.

Odpovědnost za současný alarmující stav hazardního podnikání v ČR nese Ministerstvo financí a Miroslav Kalousek, který v roli ministra financí povolil provozovat internetové sázení a videoloterijní terminály.
KDU-ČSL je připravena zabránit sázkařské lobby protlačit tento zákon, který by šel provozovatelům hazardu fakticky ještě více na ruku.  

KDU-ČSL již předložila pozměňovací návrhy, které pomohou hazard v České republice regulovat a přinesou nejen další finanční prostředky do státního rozpočtu a rozpočtů obcí. Návrh znemožní ministerstvu financí vydávat nekontrolovatelně další povolení a současně oprávní obce k redukci heren a kasin.

Návrhy konkrétních opatření:

1. Výrazné omezení pro ministerstvo financí povolovat dosud neznámé loterie (§ 50 odst. 3 loterního zákona). Jakmile je totiž ministerstvo jednou povolí, musí je za stejných podmínek povolit vždy. Dostává se tak do postavení rukojmího svých vlastních rozhodnutí. Vedle 47 000 videoterminálů takto ministerstvo povolilo již 4000 jiných technických zařízení – zejména elektromechanických rulet a lokálních sázkových systémů.
Cesta z tohoto nekontrolovatelného hazardního bujení nevede pouze regulací videoterminálů – jak navrhují sociální demokraté i město Praha. Povede právě přes omezení § 50 odst. 3 tím, že obce budou spolurozhodovat o každém herním zařízení, které má být provozováno na jejich území usazeným způsobem. V případě, že ministerstvo takové zařízení povolí, bude se na něj automaticky vztahovat i místní poplatek 20 000 Kč (což přinese obcím přes 1 mld. Kč) a bude podléhat obecní vyhlášce. V případě, že ministerstvo takové herní zařízení povolí bez konzultace s obcí, obec může ministerstvo žalovat u správního soudu.

    2. Správní poplatek za provozování videoterminálů i internetového sázení dnes činí 10% z hrubého ročního obratu. Je však zastropován na hodnotě 10 milionů. Tuto hranici dnes překračuje všech šest provozovatelů kurzového sázení i všech jedenáct provozovatelů videoterminálů, čímž stát přichází ročně až o 1 mld. Kč. Přestože vláda navrhovala nepatrné zvýšení stropu (na 12 mil. Kč), rozpočtový výbor to nepřijal. KDU-ČSL navrhuje zvýšit strop na 50 mil. Kč a tím získat více než 600 mil. Kč do státního rozpočtu.

Z těchto důvodů se poslanci KDU-ČSL dnešního hlasování o novele loterního zákona nemohou zúčastnit.