Chodník Spodní – Čeňka Růžičky v Bohunicích

Datum: 07/04/2010 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

V letošním roce bychom chtěli postavit chodník do domu Spodní 22 do křižovatky Čeňka Růžičky, Havelkova, Dlouhá.
Předpokládaná cena celé stavby je 900.000,-Kč. V současné době probíhá výběrové řízení na realizátora stavby.
Dne 21.4.2010 Rada MČ potvrdila jako vítěze výběrového řízení firmu
ZEMAKO s.r.o. s cenou 952.403,-Kč
Podoba chodníku dle projektu: