Z květnového čísla bohunického zpravodaje

Datum: 14/05/2018 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji, Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Nová kniha Z historie Bohunic II.

Milí přátelé, před čtyřmi lety spatřila světlo světa rozsáhlá publikace Z historie Bohunic. Už když jsem první knihu dokončil, tušil jsem, že ještě vytvořím její druhý díl, protože v mém soukromém archívu zbyly stovky fotografií, o které bych se s vámi rád podělil.

Téměř rok intenzivní práce se dostal ke svému konci. Obrazová publikace Z historie Bohunic II. je hotova a

ve čtvrtek 31. května 2018 v 18 hod. bude mít v knihovně na ulici Lány svůj křest.

Zájemci jsou samozřejmě srdečně zváni.

Kniha s tvrdými deskami, v šité vazbě, bude mít něco přes 200 stránek a cca 400 obrázků.

Koncepce knihy je poměrně jednoduchá. Hlavní část dokumentuje jednotlivé bohunické ulice. Ty jsou seřazeny postupně, v abecedním pořadí. Ulice nejsou zachyceny úplně všechny, protože u několika málo starší fotodokumentace chybí, nebo jsou to ulice nové. Druhá část dokumentuje původní bohunické restaurace, obchody a další provozovny. Poslední kapitola zachycuje vývoj Bohunic na dochovaných mapách od roku 1780.

Doufám a věřím, že vám tato historická obrazová publikace přinese dostatek informací o naší městské části a že si v ní každý najde to, co ho zajímá.

 

Splněný slib – ul. Uzbecká

Vše začalo asi před třemi lety. Tehdy za mnou přišlo postupně několik obyvatel ulice Uzbecké, že v krátké propojce mezi ulicí Na Pískové cestě a Uzbeckou měli zaparkovaná svá vozidla, a že tam dostali pokutu. Prý vědí, že se tam parkovat nesmí, ale není kde parkovat, a tak abych s tím něco dělal.

Situaci jsme vyřešili tak, že jsme na zmíněné propojce nechali zavést jednosměrný provoz. Tím byla všechna neoficiální parkovací místa legalizována a pokuta již nehrozila.
Ovšem, postupem doby se ukázalo, že to také nebylo správné řešení, protože si mnozí obyvatelé ulice Uzbecké a Na Pískové stěžovali, že zbytečně objíždí blok domů. Řešil jsem problém s odborníky a došli jsme k závěru, že jediná možnost je uvedenou ulici rozšířit. Parkovací místa odsunout mimo silnici a vrátit na ulici obousměrný provoz. Toto jsem i slíbil skupině obyvatel ulice Uzbecká, kteří za mnou osobně přišli věc řešit.
Tím samozřejmě problém neskončil. Hledali jsme cestu, jak počet parkovacích míst maximalizovat. První volba padla na protější – severní stranu ulice, kam by se vešlo asi o jedno, nebo dvě auta více. Bohužel zde je travnatý pás úzký, a tak nevycházela výsledná šířka silnice podle platných norem pro obousměrný provoz.
Proto nám nezbyla jiná volba, než přesunout parkování na současnou – jižní stranu.
Celkové náklady na tuto stavbu byly 1.450tis Kč. V době, kdy čtete tyto řádky už je stavba hotová. Jsem rád, že slib, který jsem některým z vás dal, že rozšíření silnice a vrácení obousměrného provozu zařídím je splněn.

Ukliďme Česko

I v letošním roce jsme se zapojili do již tradiční akce „Ukliďme Česko“. Skupinka šestnácti dobrovolníků se sešla v sobotu 7. dubna ráno v 9 hod na ulici Podsedky. Uklízeli jsme okolí potoka Leskava a část cesty směrem na Moravany. Postupně jsme sesbírali skoro tunu odpadu, včetně kočáru pro dvojčata, který jsme vytáhli přímo z koryta potoka a kompletní sady pěti pneumatik značky Michelin.

Na tuto jistě povedenou a záslužnou aktivitu navázala druhá úklidová akce, a to sběr odpadků pod ulicí Elišky Přemyslovny na pomezí Bohunic a Starého Lískovce. Devatenáct účastníků během hodinky sesbíralo cca 15 pytlů odpadu, hasicí přístroj a torzo vozíku z prodejny.

Všem dobrovolníkům z obou akcí srdečně děkuji. Foto z obou akcí najdete na straně ….

Milí přátelé, přeji vám radost z příjemných teplých jarních dnů 😊 a těším se na další setkávání s Vámi.

Antonín Crha
starosta