Z historie Bohunic CI.

Datum: 14/05/2018 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Z květnového čísla bohunického zpravodaje.

Pro dnešní stoprvní pokračování seriálu Z historie Bohunic jsem vybral pohlednici dnešní restaurace Švejk na Havelkově ulici.

Pochází z období 1. světové války, nebo těsně po ní.

Pohlednice je trojzáběrová, barevná. Je na ní vyobrazena restaurace (tehdy se jmenovala Restaurace Ferdinanda Burkerta) z vnějšího pohledu, z interiéru a také restaurační zahrádka.

 Antonín Crha