Opakovaná setkání

Datum: 09/04/2018 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji, Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Dnes začnu trochu netradičně. Při své práci absolvuji mnohá setkání. S panem primátorem, náměstky a radními města Brna kvůli stavebním akcím v Bohunicích a jejich financování, se stavebními firmami a projektanty při přípravě bohunických staveb a jejich realizacích, se svými kolegy zastupiteli a zastupitelkami. Chodíte za mnou vy občané se svými problémy a požadavky. Někdy odejdete spokojeni – to, když se podaří váš problém vyřešit, jindy nespokojeni – to, když některým požadavkům nelze vyhovět – třeba jako nedávno žádosti o vykácení krásných vzrostlých stromů.

Jsou také setkání, po kterých dlouho zůstává příjemný pocit, byť je například na úkor mého volného času.

Takovými setkáními jsou například pravidelná sobotní vítání občánků nebo chvíle, kdy oddávám a v neposlední řadě setkání s jubilanty – seniory. Takových akcí jsem absolvoval jsem desítky. Každá je jiná. Má jinou atmosféru, jiné obsazení, jiného ducha.

Minulý měsíc proběhla další malá slavnost na bohunické radnici a to setkání s jubilanty – seniory. Přibližně 25 mužů a žen ve věku nad 70 let přijalo naše pozvání. Asi hodinovou slavnost s přípitkem, krátkými přáními starosty a místostarosty doprovodilo vystoupení Bohunické chasy, která obohatila program lidovými písněmi.
Při tomto setkáni, podobně jako i při všech ostatních setkáních se seniory, jakož i na Kateřinské zábavě a Plese důchodců jsem si silně uvědomil pozitivní hodnotu stáří.
V roce 2004 jsem o jedné z těchto akcí v bohunickém zpravodaji mimo jiné napsal:

„V sále bylo cítit něco navíc. Dýchla na mě především milá, přátelská atmosféra, která zde panovala. Když jsem přemýšlel, co je na této akci tak výjimečného a co vytváří onu zvláštní pozitivní, vlídnou atmosféru, došel jsem k závěru, že je to patrně přátelství a kamarádství v tom pravém slova smyslu. Přátelství těch, kteří ještě dokáží tuto hodnotu ocenit. Bylo to jednání každého z účastníků zábavy, plné galantnosti a gentlemanství. Bylo to něco, co se z mnohých honosných akcí dnešního povrchního, uspěchaného a konzumního světa vytratilo.“

Dnes bych jen dodal:“ Jednou – zakrátko až budeme stejně „staří“ jako oni, bude na nás, abychom se tuto atmosféru pokusili „poponést“ o pár let dál. Dokážeme to?“

 

Ještě pár „suchých“ informací o dění v Bohunicích

Před dvěma lety jsme otevřeli tolik potřebný chodník z ulice Švermova na přestupní stanici Osová. Málokdo ví, že asi uprostřed tento chodník přetíná pozemek v majetku rodiny Kohnů. Tito souhlasili, že chodník bude zatím veden jako stavba dočasná. Dočasnost se v těchto dnech podařilo prodloužit do 31.12.2020. Intenzivně jednám s vedením města, aby se s rodinou Kohnů majetkově vypořádalo. Jsem přesvědčený, že se to do výše uvedeného termínu podaří, protože je to i zájmem magistrátu. Pozemek je totiž i součástí projektu Tramvaje do kampusu.

Projekt spolufinancování při opravě schodiště

Městským částem byly přede dvěma roky svěřeny do správy tzv. účelové komunikace, o které se do té doby vůbec nikdo nestaral. U nás jsou to například méně významné silnice, cesty, chodníky a schodiště na různých místech v Bohunicích o rozloze několik desítek tisíc čtverečních metrů.
Město Brno mám na jejich opravu dalo na letošní rok částku 780.000Kč. Jistě chápete, že když nové schodiště může stát i 300.000Kč, je třeba dobře zvažovat, která místa mají při jejich opravě přednost. Čas od času se na nás obrací s dotazem i bytová družstva se žádostí o rekonstrukci schodišť, sloužících výhradně jednomu bytovému domu. Vedení městské části hledá cesty, jak bytovým samosprávám vyhovět, ale finančních prostředků není mnoho, a tak přirozeně přednost mají rozpadající se společné chodníky, které slouží více lidem než jen jednomu bytovému domu. Vedení městské části proto nabídlo domovním samosprávám možnost opravit potřebné chodníky za předpokladu spolufinancování 50%. V letošním roce se již podařil zrealizoval jeden takový projekt společného financování s bytovým domem Rolnická 9, kdy domovní samospráva rozhodla o vybudování nového schodiště, místo původního rozpadajícího se.

Víme, že je několik dalších domovních samospráv, které by rády měly u svého domu nové schodiště nebo chodník. Jsme připraveni, v rámci finančních možností obce, za stejných podmínek vyjít vstříc i dalším. Jiná cesta než sdružené prostředky totiž není.

Pokud by domovní samosprávy považovaly za vhodné, abychom se jejich domovní schůze zúčastnili osobně a tuto věc vysvětlili, rádi za vámi s panem místostarostou přijdeme.

 Spojnice Uzbecká a Na pískové cestě

Práce na jejím rozšíření a vrácení obousměrného provozu budou zahájeny každým dnem. Rekonstrukce bude probíhat za plného provozu. Prosím tedy řidiče o ohleduplnost a pochopení.

Bloková čištění

Termíny blokových čištění na rok 2018 jsou již známy. Podrobný rozpis všech termínů najdete uvnitř zpravodaje.
Prosím, poznačte si je do svých diářů, ať vám společnost Brněnské komunikace, a.s. neodtáhne vaše auto. To bychom si (a vám) rozhodně nepřáli.

Komunikovat se mnou můžete prostřednictvím emailu: crha@bohunice.brno.cz, nebo v nejpočetnější facebookové skupině Naše Bohunice.

 

Milí přátelé, zima skončila, a tak se spolu s Vámi těším na příjemné teplé jarní dny, na více světla a sluníčka J. Těším se na setkání s Vámi.

Antonín Crha
starosta