Z historie Bohunic XCIX.

Datum: 20/03/2018 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Další ulicí, v již devadesátém devátém pokračování seriálu Z historie Bohunic, je ulice Zadní. Zde použitá fotografie, je pravděpodobně z konce 70. let 20. stol.

Současné pojmenování je z 20. prosince 1952 a vzniklo podle polohy ulice na okraji zástavby obce.

Antonín Crha