Informace pro obyvatele okolí ulice Spodní v Bohunicích

Datum: 23/03/2010 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

V távníku, na chodnících i v silnici v okolí ulice Spodní se objevily barevné značky. Jedná se o vyznačení tras podzemního vedení a kabelů. Toto značení je nutné pro výsadbu nových dřevin, která zde má proběhnout. V rostoru vedení sítí se postupuje jinak a opatrněji, než v místech, kde žádné podzemní vedení není.
V někde najdete i barevná písmena. Tyto značí druh podzemního vedení. Např.: VO = kabeláž veřejného osvětlení.
Antonín Crha
místostarosta