Projev Ing. Stanislava Juránka na Programové konferenci KDU-ČSL 20.3.2010

Datum: 20/03/2010 | Kategorie: Aktuality | Autor: Antonín Crha
http://www.kdu.cz/Zpravy/Aktualne/2010/Predsednictvo-KDU-CSL-svolava-Ideovou-konferenci-n.aspx

Vážení voliči,

zapaluji tady žlutou svíci lidovecké naděje, kterou jsem do dnešní debaty přinesl z Jihomoravského kraje. Ze silného kraje, který může díky svému podílu na veřejných rozpočtech pomoci na cestě z krize.
Je důležité vědět, že rozpočty všech krajů jsou významné a mohou zlepšit stávající stav. Jsou však tři místa, kde se schází dva mimořádně vysoké rozpočty. Vždy jde o velké město a velký kraj.
1.    Praha a Středočeský kraj
2.    Ostrava a Moravskoslezský kraj
3.    naše Brno a náš Jihomoravský kraj
Možnosti těchto oblastí jsou tak velké, že mohou úspěšně řešit i některé celostátní problémy a následně je možné dobrá řešení aplikovat i na celostátní úrovni
Něco o mně:
Jsem myšlením lesák, tedy člověk, který přemýšlí sto roků zpátky a současně sto roků dopředu. Strom, který dnes kácím, zasadil můj pradědeček a strom, který dnes sázím, bude kácet můj pravnuk.
Snažím se takto řešit i problémy v politice, i když funkční období jsou pouhé čtyři roky. Proto mě už na začátku mé politické dráhy zaujaly čtyři úkoly, které jsme v KDU-ČSL řešili ještě s Josefem Luxem:
1.    penzijní reforma
2.    bydlení
3.    zaměstnanost (noví investoři)
4.    víceleté financování neziskových organizací
Ad 1. Penzijní reforma opravdu není řešitelná z úrovně regionů. Přesto stojí za zmínku jednoduchý princip navržený J. Luxem v roce 1996: Co se na důchody vybere, to se vydává pouze a jen na důchody. Proto v dobách nadbytku, které byly až do roku 2008, měl fungovat státní penzijní fond, který by podle současných propočtů řešil důchody nejméně do roku 2035. Zapojení těchto peněz do běžného rozpočtu zakládá morální povinnost z rozpočtu tyto peníze naopak vrátit důchodcům.
Ad 2.: Nyní už jen konkrétně: Bydlení v Brně-Juliánově (obr)
Staré panelové domy, padající balkony, vady panelových konstrukcí, dokonce vyklápějící se panely.
Finanční model, kde hlavní částí byl místní rozpočet, ale také peníze nájemníků, díky svázání, zateplení a vytvoření tisíce bytů v nástavbách snížil provozní náklady a hlavně prodloužil život sídliště o nejméně 50 let.
Toto je výsledek, který má ještě jeden rozměr (obr) Většina rodin v nových bytech má dvě děti. Znamená to tisíc dětí nad celostátní průměr. Dětí, které se narodily díky dobře zvládnutému řešení bydlení.
cela určitě to lze použít celostátně.
Ad 3. Zaměstnanost
Slyším: vytvoříme 100.000 nebo dokonce 170.000 nových pracovních míst. Ale na otázku: Jak? tápou.
Konkrétní kroky Jihomoravského kraje, ve kterém většina velkých závodů ukončila nebo výrazně omezila svou činnost: Vytvoření průmyslové zóny nestačilo. Bylo nutno naslouchat požadavkům investorů. Základní podmínkou se ukázalo fungující letiště. Získali jsme je od státu a provozuje ho velmi dobře akciová společnost, která nevlastní na letišti ani cihlu, ale má smlouvu na padesát let, kterou lze vypovědět jen v okamžiku, kdy přestanou plnit podmínky provozu. Výsledek? Podle odhadu úřadu práce 18.000 nových pracovních míst, pro které jsme tímto vytvořili podmínky.
Takhle vypadá malé, regionální a prosperující letiště (obr)
Ad 4. Víceleté financování neziskových organizací vyžaduje především jasnou mapu, ve které je zaneseno kde, kdy a v jakém množství budeme potřebovat službu neziskovek. Uzavřeli jsme smlouvy v činnostech, které nevykrývají zařízení kraje na pět let s tím, že budou-li plnit svoje závazky, smlouva se prodlouží na dalších pět let. Přináší to jistotu organizacím. Mohou plánovat na více let dopředu. Jednoleté financování naopak způsobuje nejistotu organizace a současně jistotu nehospodárného způsobu vynaložení peněz na něco, co tady už za rok z finančních důvodů nemusí být (obr)
Toto je stacionář pro postižené děti v Boskovicích, dům jedné ze 74 neziskových organizací, které mají jistotu každoročních peněz z kraje.
Cílená pomoc vede stejně jako v minulých případech k výrazným úsporám.
Přínosy regionu: snížení nákladů na bydlení i na neziskové organizace.
18.000 nových pracovních míst i tisíc navíc narozených dětí stojí za to, abychom tento program naplnili i v jiných krajích z celostátní úrovně.
Zháším svíci v naší žluté barvě, ale nezháším naději, kterou jsou veřejné rozpočty regionů pro řešení problémů státu naší lidoveckou cestou.

Stanislav Juránek
dříve starosta a hejtman
nyní lídr jihomoravské kandidátky KDU-ČSL
ve volbách do PSP ČR