KDU-ČSL: S kasinem jako se skládkou

Datum: 18/03/2010 | Kategorie: Aktuality | Autor: Antonín Crha
Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny včera projednal a schválil údajně
kompromisní komplexní pozměňovací návrh k návrhu změny loterního zákona,
předloženého poslancem Sobotkou. Tento návrh se až nápadně podobá
návrhu zákona, kterým sázkařské společnosti obeslaly lídry politických
stran. Přestože KDU-ČSL předložila řadu konstruktivních výhrad, ani
jedna z nich nebyla rozpočtovým výborem vyslyšena.
KDU-ČSL varuje před tímto zlobbovaným návrhem z následujících důvodů:
1)    Návrh neobsahuje skutečné omezení a zpoplatnění hazardu.
Návrh rozpočtového výboru přinese do státního rozpočtu max. desítky milionů.
Navýšení správního poplatku prosazované KDU-ČSL přinese do státního rozpočtu cca. 2,2 mld. Kč. Navíc KDU-ČSL navrhuje zavedení místního poplatku nejen na výherní hrací přístroj, ale i na videoloterní terminál (VLT) a jiná technická zařízení, která i v budoucnu ministerstvo financí podle § 50 odst. 3 povolí. Tento postup může přinést do rozpočtu  obcí přes 1 mld. Kč.
2)    Návrh nedává obcím kontrolu nad hazardem na jejich území.
Návrh rozpočtového výboru nutí obec, aby vydávala preventivní vyhlášku, kterou zakáže herny a kasina. V případě, že takovou vyhlášku obec nevydá, ministerstvo se jí ptát nemusí a provozování hazardu povolí.
KDU-ČSL prosazuje, aby ministersvo financí mohlo povolit hazard na území obce pouze v případě jejího předchozího souhlasu.
3)    Ministerstvo financí zůstává rukojmím svých vlastních rozhodnutí.
KDU-ČSL navrhuje omezení bezbřehého zákonného zmocnění pro ministerstvo financí povolovat loterie a sázky, které zákon výslovně neupravuje. Výsledkem je povolení internetového sázení, 47 975 videoterminálů a 6 046 ostatních technických zařízení, povolených podle § 50, odst. 3 (data k 15. 3. 2010).
KDU-ČSL navrhuje, aby ministerstvo mohlo vydávat povolení pouze na 2 roky. V případě, že se bude jednat o provozování loterie nebo sázky usazeným způsobem (jako např. VLT) na území obce, musí obec předem souhlasit.
4)    Návrh fakticky znemožňuje podporovat větší počet spolků a občanských sdružení.
Žadatel o vydání povolení k provozování hazardu musí předložit smlouvu s příjemcem o užití části výtěžku na veřejně prospěšné účely již před vydáním povolení.
„Současná praxe povolování hazardu připomíná povolování skládky odpadu bez vědomí obce na jejím území. Přestože skládka se posuzuje z hlediska vlivu na životní prostředí a obec o jejím umístění spolurozhoduje, posuzování vlivu kasin a heren na rodiny a sociální prostředí v obci nikoho netrápí a obcí se nikdo neptá,“ varuje Cyril Svoboda.
V Praze dne 17. 3. 2010                 Martina Kaderová, tisková mluvčí