Rozhovor s Věrou Luxovou 16.3.2010 ČT 24 17:32 Interview ČT24

Datum: 18/03/2010 | Kategorie: Aktuality | Autor: Antonín Crha
http://www.ceskatelevize.cz/program/10252839302-16.03.2010-17:30-24-interview-ct24.html?online=1

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
Dobrý den, vítejte u Interview ČT 24. Jak jistě víte, podle poslední předvolebních průzkumů stojí KDU-ČSL na hraně zvolení do sněmovny. Manžel našeho dnešního hosta byl přitom velmi dlouhou dobu velmi oblíbeným lidoveckým předsedou, a možná že i právě proto se Věra Luxová rozhodla promluvit do volebního boje z pozice kandidátky.
A Věra Luxová, dvojka pardubické kandidátky za KDU-ČSL pro volby do sněmovny je dnes naším hostem v Interview ČT 24. Dobrý den.

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Hezké odpoledne.

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
Paní Luxová, vy teď budete kandidovat, jak jsem říkal do sněmovny, přitom už jste se v několika rozhovorech nechala slyšet, že ty nabídky tady byly dříve, třeba abyste kandidovala do Senátu. Já možná začnu takovou velkou oklikou, když byl váš manžel naživu, neuvažovala jste o tom, že byste se takhle naplno zapojila do toho politického boje?

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Já jsem se vždycky o politiku zajímala, ale abych se zapojila více do té práce v politice, o tom jsem nikdy neuvažovala, protože my jsme měli 6 malých dětí a vždycky jsem cítila spíše odpovědnost za chod rodiny a snažila jsem se vytvářet i takové, bych řekla, dobré prostředí pro manželovu práci, a to byla moje priorita. Takže abych se aktivně zapojila do politiky v té době, to bylo nemyslitelné a ani jsem o tom neuvažovala.

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
Co převáželo teď, že jste si řekla: jdu do toho?

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Já si myslím, že těch důvodů bylo několik. Jednak děti už jsou velké, myslím si, že ta jejich samostatnost je velmi podstatná pro to, abych i já měla i více prostoru a více času dělat věci, které se mi zdají, že bych měla dělat. A ten druhý důvod je, že jsme se vždycky doma o politiku zajímali a již v dřívějších dobách můj tatínek vždycky poslouchal Svobodnou Evropu, takže se u nás doma diskutovalo a probíraly se věci. No, a já jsem cítila teď v těch posledních dobách, kdy jsem dostávala nabídky ke kandidatuře do Senátu, že ještě nejsem dostatečně připravená. Ale v loňském roce, kdy padla Topolánkova vláda a kdy byly tady určité změny i v KDU, tak jsem cítila, že bych chtěla do té politiky vstoupit trošku aktivněji.

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
Pro vás osobně se teda dramaticky co, co bylo tím impulsem, že jste si řekla: zkusím to?

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Tím úplně tím nejposlednějším impulsem byly odchody poslanců KDU-ČSL do nové strany nebo založení nové strany. A já jsem cítila, že je potřeba přispět k tomu, aby ta strana KDU byla jednak více čitelná, aby byla důvěryhodná a chtěla jsem posílit politiku KDU.

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
Teď možná že to pozornému divákovi neuniklo, vy jste byla původně na pátém místě kandidátky KDU-ČSL v Pardubickém kraji, ale v tuhle chvíli mluvíte z pozice dvojky Pardubické. Jaký je důvod, jako že jméno Luxová táhne?

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
To určitě ten důvod takto nestojí, protože kandidátka u nás se sestavovala v Pardubickém kraji podle primárních voleb a v Ústí nad Orlicí, kde já vlastně jsem, tak na prvním místě byl pan Petr Šilar a já jsem svoji kandidaturu nabídla po uzavření primárních voleb. Takže jsem se potom logicky dostala na páté místo. A byla jsem ráda, že nejsem nijak protěžovaná, protože kdybych měla pocit, že pouze tam jsem za jméno, tak bych prostě nebyla spokojená. A tím, že jsem se dostala na druhé místo, je ten důvod, že pan Šilar rozhodl kandidovat do Senátu. Samozřejmě v těch podzimních termínech, kdy měly být předčasné volby, se nezdálo ani vhodné prostě nějak zasahovat do těch primárních voleb, takže ta kandidatura moje byla na pátém místě a teď, když vlastně budou volby v řádném termínu, tak jsme udělali v podstatě změnu, kterou schválilo okresní vedení, krajský výbor a dostala jsem se logicky na páté… na druhé místo.

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
Tak když jsme u těch změn kandidátek, co říkáte tomu, že Cyril Svoboda změnil místo kandidatury, že z jedničky v Praze šel dělat jedničku do Královéhradeckého kraje?

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Tak já si myslím, že to je logické a že to je především pro to, že cítíme, že chceme posílit vliv KDU a samozřejmě i volební výsledek bychom měli mít co nejlepší, samozřejmě. A paní Hybášková…

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
Jakože by pan Cyril Svoboda neměl vůbec šanci tady v Praze, jestli tomu dobře rozumím.

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Tak určitě to není takhle, jak to říkáte. Já si myslím, že především paní Hybášková má daleko lepší prostor v Praze tím, že reprezentuje Evropské demokraty a má i svoji kampaň cílenou více proevropsky, což ta Praha na preferencích jí dává víceméně lepší šanci. Cyril Svoboda kandidoval již v minulých letech v kraji, v Hradci Královém a myslíme si, že tato změna prospěje volebnímu výsledku KDU.

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
Dobře, ale když na to vzpomeneme, jak se to celé rodilo, tak hradecká organizace se nejdřív postavila Cyrilu Svobodovi kvůli Janě Hybáškové, což je vlastně předsedkyně úplně jiné strany, která by měla kandidovat jako jednička tam. Pak se postavila i středočeská organizace, která řekla, že taky nechtějí Janu Hybáškovou. Nakonec tedy postoupil lídr kandidátky v Královéhradeckém kraji, aby se zase všechno úplně změnilo. Není to trochu chaos?

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Máte pravdu, možná že to takto může vypadat jako chaos, ale především je to o tom, že předseda Cyril Svoboda jako Pražák chtěl kandidovat v Praze, ačkoliv byly hlasy, které mu jako říkaly, že by bylo vhodnější umístit na pražskou kandidátku paní Hybáškovou. Myslím si, že tenhle posun může pomoci volebnímu výsledku a hradecká organizace s tím souhlasí. A v podstatě si myslím, že už není co řešit, je rozhodnuto a schváleno.

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
Vy v tom necítíte třeba nějaký jako jakoby drobný demokratický deficit?

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Ne, necítím v tom žádný deficit demokratický, protože to bylo po diskusích a v podstatě se souhlasem těch zainteresovaných stran.

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
Když jsme u toho vnitrostranického dění, vy jste v podstatě několikrát po manželově smrti vstoupila nějakým poměrně ostrým komentářem do toho vnitrostranického dění. Je třeba nějaký okamžik, na který v téhle souvislosti vzpomínáte, když jste si říkala: teď musím něco říct, už jenom z pozice toho, že můj manžel byl opravdu velmi oblíbeným a dlouholetým předsedou strany?

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Já jsem to nikdy nebrala jako z pozice manželky Josefa Luxe, ale jako z pozice člena KDU, protože velmi často se mi zdálo, že tady není zpětná vazba mezi vedením a členskou základnou. Já jsem především vždycky cítila, že mluvím za ty lidi z venkova, z malého města, za tu členskou základnu, která není jakoby propojená s tím vedením. Novým předsednictvím nebo novým… zvolením nového vedení si myslím, že se ta situace zlepšila, že ta komunikační bariéra už tady není a že se o všech věcech diskutuje. Za to jsem velmi vděčná a ráda. A když jsem se vyjadřovala, tak jsem se vždy vyjadřovala proto, že jsem cítila, že mluvím i za ty ostatní, ne sama za sebe.

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
Vy jste taky od počátku, jestli se nemýlím, tak podporovala Jiřího Čunka, už poprvé, když kandidoval na předsedu KDU-ČSL. Proč?

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Tak první řadě proto, že ho znám a vím, že to je čestný a poctivý člověk a prostě věděla jsem, že věci, z kterých byl obviňován, že jsou nepravdivé, že prostě není možné, aby člověk, kterého znám, kterému jsem věřila, znám jeho rodinu, tak nikdy mně nepřipadalo, že ta obvinění jsou prostě pravdivá. Podle mě to opravdu byla velká mediální štvanice.

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
Byl nějaký okamžik, kdy jste zapochybovala, třeba když se do případu začali vkládat jednotliví státní zástupci, nejvyšší státní zástupkyně, bývalý ministr spravedlnosti a podobně?

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Ne, já jsem opravdu o tom nezapochybovala a musím říct, že spíš to, jak se do toho zapojovaly různé instituce, různé osoby, mě to v tom utvrzovalo, že to je opravdu velká diskreditační kampaň a že jde pouze o to takového člověka prostě odstavit, protože zřejmě byl nepohodlný a nehodil se do toho scénáře politického. Takže ale myslím si, že to je prostě už věc, která je historií a že není potřeba se k tomu vracet.

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
S tím, že Jiří Čunek asi nemá nějak moc na růžích ustláno v tuhle chvíli ve straně, teda když naposledy ho zmíním.

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Já si myslím, že to tak není, on je členem celostátního výboru, vyjadřuje se k aktuálním otázkám, tak jako všichni ostatní a především si myslím, že je potřeba říci, že nic z těch obvinění se neprokázalo a že to opravdu je výsledek prostě člověka znedůvěryhodnit a důvěra se těžko potom získává zpátky.

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
Byl dobrým předsedou KDU-ČSL?

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Já si myslím, že se snažil, že se snažil, protože myslím, že tam byl znát i posun od doby, kdy byl zvolený a potom po určité době a samozřejmě politik regionální, který neměl zkušenosti z vysoké politiky, se stal ihned předsedou. Takže si myslím, že samozřejmě tady potom ten posun byl znát.

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
Naším hostem v Interview ČT 24 je dnes Věra Luxová.
Paní Luxová, obáváte se, že by KDU-ČSL nemusela v květnových volbách dostat do sněmovny?

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Já se neobávám, protože, protože si myslím, že KDU-ČSL je strana, která má na politické scéně svůj program, který je sice středový, ale má své stabilní voliče, své členy a myslím si, že je to strana, která nabízí velmi dobrý program a myslím si, že určitě se do Poslanecké sněmovny dostane.

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
A čím to je, že v tuhle chvíli tedy předvolební průzkumy nejsou vaší straně tak nakloněny? Mimochodem ani Cyril Svoboda jako lídr Královéhradecké kandidátky se nedostal do našeho zítřejšího pořadu Otázky Václava Moravce, protože KDU-ČSL v Královéhradeckém kraji podle těch dvou na sobě nezávislých průzkumů nepřekonala tu pětiprocentní hranici.

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Víte, průzkumy veřejného mínění vždycky bývají s určitou odchylkou jednoho až dvou procent. A pak si také myslím, že záleží velmi na vzorku lidí, na kterém se tento průzkum dělá. Pak si myslím, že prostě někteří by rádi samozřejmě na té politické scéně viděli i jiné strany, to jsou ty nové strany, které kupodivu získávají docela silné preferenční body a je to pro ně velkým překvapením. Takže já si myslím, že víceméně naše stabilita jednak v té členské základně a našich voličích, což jsou slušní lidé a máme, pardon, a máme především svoji silnou stabilní základnu na vesnicích a menších městech.

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
Teď upřímně, vaši voliči nebo lidi, se kterými se setkáváte, říkají vám třeba, že by volili KDU-ČSL, ale že dají radši hlas Kalouskovi nebo Schwarzenbergovi, TOP 09?

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
To já si myslím, že trošku nechci, aby to znělo nabubřele, ale lidi…

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
Nepotkala jste se s nikým takovým.

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Lidi, s kterými se setkávám já, většinou mi vyjadřují prostě sympatie k naší politice a mám od nich víceméně povzbuzení a cítím, že budou volit aspoň v Pardubickém kraji KDU-ČSL. Tam si myslím, že opravdu máme velmi dobře našlápnuto, že bysme mohli získat i dva mandáty a to je náš cíl. Takže v tomhle si myslím, že opravdu máme určité sebevědomí. Ale myslím si, že ty preference nebo ty volební průzkumy někdy mohou i zkreslovat. Nevím, čím to je, ale opravdu možná bylo by dobré vzpomenout si na průzkumy roku 98, kdy tady byla strana Důchodců za životní jistoty a těm se předpovídalo kolem 10 procent, oni se tam nedostali, měli 3 procenta. A KDU v podstatě, která nezískávala v těch preferencích šanci se tam vůbec dostat, měla přes 7 procent. Takže já myslím si, že musíme si počkat.

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
To nepochybně. Ale pokud by to nevyšlo se sněmovnou, znamená to automaticky nějaké vaše další stažení v boji o záchranu KDU-ČSL, nebo jste připravená třeba kandidovat potom ještě do Senátu?

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Myslíte moje osobní angažovat?

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
Ano, vaše osobní, vaše osobní.

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Já určitě budu pracovat v KDU dál, zatím jsem zvolena v celostátním výboru a o další kandidatuře neuvažuji, tedy jak jste zmínil do Senátu v tomto volebním období, tedy na podzim a jinak bych ráda ještě kandidovala v komunálních volbách, jsem zastupitelkou města Chocně. Takže myslím si, že práce mám dost.

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
Když jsme tady zmiňovali vašeho zesnulého manžela, podporoval by vás v té kandidatuře? Nebo by vám to vymlouval po těch x letech zkušeností v české vrcholové politice?

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Víte, to by mě taky strašně zajímalo, protože já bych byla moc ráda, kdybych měla takovou tu jistotu nebo určité požehnání ještě seshora. Zatím mi spíš nikdo nehází klacky pod nohy, takže si myslím, že takový to tytyty nepřišlo seshora, tak budu se snažit, jak to cítím.

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
Mimochodem my jsme tady mluvili o tom rozštěpení strany. Hrozilo někdy v minulosti něco podobného uvnitř KDU-ČSL, tak jak jste vnímala situaci ve straně třeba, kdy vlastně za doby, kdy straně šéfoval váš, váš muž?

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Tak nepamatuji si, že by tam docházelo vyloženě k nějakému rozštěpování, ale názorové střety tam určitě byly a myslím si, že to je v pořádku, že pokud se názory tříbí a jsou různé, že to může jenom tu stranu posílit a může ji prostě postrčit dopředu a to si myslím, že je velmi správné a je možná trošku škoda, že prostě jsme nedokázali i v minulosti více vzájemně mezi sebou komunikovat a že se ta strana v podstatě začala názorově štěpit na více doprava, takové to, jak se říká, „béčko ODS“, a potom na lidi, kteří jsou více smýšlející sociálně. Já si myslím, že my nemáme ani pravicovou politiku, ani levicovou, že jsme opravdu ten střed a že chceme hlavně politiku pro lidi, která by jim přinášela dobro a pro určitou solidární spravedlnost a prostě nabídnout lidem, aby žili šťastný život, protože o to vlastně jde v politice.

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
A není to, a není to v tuhle chvíli, není to v tuhle chvíli spíš na škodu, že KDU-ČSL není vyprofilovanou stranou, která by řekla: jasně, chceme tohle, chceme tohle, chceme tohle, tohle nechceme?

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Já si myslím, že my jsme profilovanou stranou, protože středová strana bude mít jak témata pravicová, tak i levicová. A vždycky bude záležet na shodě i těch ostatních protipólů a stran.

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
Dobře, ale proč to je, proč to je většinou vyčítáno tohle KDU-ČSL?

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Protože to je nepochopení dialogu v politice.

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
Za který tedy může kdo za to nepochopení?

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Politici, samozřejmě že politici, protože politika se má vytvářet mezi politiky i mezi různými stranami a má vždycky směřovat v konsensu pro ten výstup pro toho člověka. Politika tady není sama pro sebe, protože politici jsou tady hlavně pro občany a myslím si, že to se vlastně ztratilo z té politiky. Politika dneska je v rámci prosazování vlastních zájmů a v rámci různých střetů a zostuzování. Stala se opravdu takovou, bych řekla, politikou, která těm lidem nedává. V podstatě si myslím, že proto lidé jsou znechuceni a touží po změně a myslím si, že KDU přináší určitou změnu i v nových lidech, kteří jsou na kandidátkách.

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
Teď já to nechci úplně říkat, abych nebyl tady obviňován z cynismu, ale možná je to proto, že ti lidé odešli, ti, kterým byla… ti, kteří tam původně možná chtěli být.

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Já si myslím, že to je v pořádku, protože politika…

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
Třeba jenom u vás v kraji to je Pavel Severa, senátorka Ludmila Müllerová, náměstek ministra financí Jiří Kubínek.

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Především tito lidé nezískali už podporu na těch okresních konferencí, já se můžu jenom domnívat, že i tohle to byl důvod, proč už dále prostě nechtěli kandidovat nebo nechtěli vstoupit do té politiky KDU více, protože nezískávali svoji podporu v těch místních organizacích a na těch okresních konferencích. Myslím si, že politika by se měla dělat opravdu s novými lidmi a takové ty tváře, které tam jsou velmi dlouho, tak si myslím, že by se měly měnit a dávat šanci novým lidem.

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
Ale má v tuhle chvíli KDU-ČSL dostatek výrazných osobností?

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Já si myslím, že osobnosti se vždycky vyprofilují. Je potřeba jim dávat šanci a dávat jim opravdu důvěru a posílit je. Myslím si, že máme mnoho dobrých komunálních politiků, kteří odvádějí dobrou práci, máme mnoho starostů, jak jsem říkala na vesnici a v menších městech a z těchto regionálních politiků mohou vzniknout nebo vyrůst politici toho vyššího formátu. Musí dostat důvěru.

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
Jako byl třeba váš manžel, má někoho takového KDU-ČSL v tuhle chvíli?

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Já myslím, že má, ale my o něm ještě nevíme.

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
S tím, že tedy na jak dlouhou si myslíte, že je taková situace udržitelná, kdy tam nebude nějaká taková výrazná vůdčí osobnost, která by třeba nebyla zatížena i minulostí?

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Víte, to je, jako když se podíváme na naši společnost. Taky jsme si představovali, že se všechno rychle změní a je to běh na dlouhou trať a máme tady krizi ekonomickou, ale i krizi společnosti, krizi důvěry, krizi vizí a v podstatě už dneska všichni říkají, že ta změna může přijít až ob dvě generace. Takže myslím si, že je potřeba poctivě říci, že je nutné dávat šanci novým lidem, vtáhnout je do politiky. A nejhorší by bylo, kdybysme na to rezignovali, kdyby prostě lidé opět začali pracovat na svých zahrádkách a přestali se zajímat o veřejné věci a začali víceméně žít jenom v těch svých domcích, zahrádkách a nezajímalo by je vůbec nic.

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
Kdybych to vzal vyloženě individuálně, co vy si vlastně od toho vstupu do Poslanecké sněmovny slibujete, co tam chcete prosadit, kdybyste měla říct dva, tři body?

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Já si myslím, že co bych nebo k čemu bych nejvíc ráda přispěla…

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
Mně je jasné, že budete chtít asi prosazovat politiku KDU-ČSL a tak podobně, ale já bych se rád vyhnul těmto obecním frázím, a kdybyste mi měla říct dvě, tři věci, které fakt jako chcete prosadit za ty 4 roky.

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Především si myslím, že je důležité přinést do té politiky slušnost, pravdivost, pojmenovat správně věci, prostě nelhat a program, který prostě KDU nabízí, tak aby byl reálný, aby nebyl postavený na slibech a aby ty sliby, které prostě KDU dává ve svém volebním programu, abysme potom dokázali naplnit. Určitá důvěryhodnost aby tady byla strany. No, a svůj osobní program já mám podporu rodiny a byla bych velmi ráda, kdyby se jednak všechny zákony, které by měly procházet sněmovnou, posuzovaly i s ohledem na dopad, na rodinu, aby tady nedocházelo k určitému, k určité diskriminaci rodině, aby tady bylo zrovnoprávnění, daňové zrovnoprávnění rodin s dětmi, s ohledem i na určité daňové úlevy.

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
Na vašich stránkách jsem našel třeba společné zdanění manželů.

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Tak to byla věc, kterou KDU prosadila, potom vlastně zase došlo ke zrušení a byla bych ráda, kdyby opět se zavedlo společné zdanění manželů, protože rodina, manželé, děti jsou jedním celkem, takže si myslím, že je v pořádku, aby to daňové zvýhodnění pro rodinu s dětmi tam bylo, protože demografický vývoj nám ukazuje, že máme stále méně dětí a v podstatě možná ne vaše generace, ale generace mých dětí určitě bude pociťovat, že tady nebude dostatek lidí, kteří by pracovali na ty důchodce, protože naše generace stárne a to nejen díky tomu, že se prodlužuje náš věk, ale i díky našemu výbornému zdravotnictví, které do toho přispívá, náš věk se prodlužuje, ale náš stát prostě už za chvíli nebude mít, jak se o tyto lidi starat.

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
Ještě mi řekněte závěrem, kdo je v tuhle chvíli nejpřirozenějším partnerem KDU-ČSL na té politické scéně podle vás? Jenom jak to vidíte, čistě váš osobní názor.

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Já si myslím, že to je podle různých…

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
Jinak, nejlepším partnerem pro nějakou další spolupráci?

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Vy jste mě téměř zaskočil. Neznám…

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
Vážně?

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Vážně. Neznám přesně programy všech ostatních stran, takže to bych opravdu hádala, kdo by byl nejpřirozenějším partnerem.

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
Tak zkuste uhádnout, tak jak znáte z médií, jak se strany jeví.

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Ne, to vám opravdu asi nedokážu na tuhle otázku odpovědět.

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
Věra Luxová, dvojka pardubické kandidátky KDU-ČSL pro volby do sněmovny, dnes byla hostem Interview ČT 24. Já vám děkuju za rozhovor.

Věra LUXOVÁ, kandidátka ve sněmovních volbách za Pardubický kraj /KDU-ČSL/
——————–
Také děkuji.

František LUTONSKÝ, moderátor
——————–
No, a vám, divákům čtyřiadvacítky, díky za pozornost, mějte se hezky a na shledanou.