Územní studie pro areál zahradnické školy

Datum: 06/02/2018 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Níže předkládám veřejnosti k nahlédnutí konečnou podobu územní studie zastavitelnosti v areálu bývalé zahradnické školy.

Podotýkám, že vedení městské části, já osobně i pan místostarosta na všech jednáních, na které jsme byli pozváni jsme razantně odmítli dopravní napojení na ulici Lány a Podsedky. Zadavatel studie Odbor územního plánování a rozvoje magistrátu města Brna naše požadavky a námitky neakceptoval.
Viz časti zápisů z jednání níže.

Antonín Crha
starosta