Blokové čištění v roce 2018

Datum: 05/02/2018 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji, Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Jistě se shodneme na tom, že silnice se musí uklízet. Ovšem již méně shody nastává v momentě, kdy společně začneme řešit, jak to udělat, aby bylo uklizeno a současně, aby úklid co nejméně obtěžoval vás občany našich Bohunic.

V minulosti, v roce 2016 a v letech předcházejících, jsme čistili tím způsobem, že proběhl jeden jarní „blokáč“ s odtahem vozidel a následně v průběhu roku jsme silnice čistili 8x bez odtahu vozidel. Tedy tak, že se špína z prostoru pod auty a mezi nimi dostávala ven pomocí fukarů. Náletová zeleň mezi silnicí a obrubníkem se pak sekala strunovou sekačkou.

Na tento způsob úklidu si mnozí z vás stěžovali. Docházelo ke zbytečnému a velmi nepříjemnému víření prachu a auta bývala činností fukarů a sekaček ušpiněná. Někdy dokonce docházelo i k poškození vozidel odletujícími kaménky, nebo při manipulaci s technikou. Náklady na tento způsob úklidu činil ročně 2.726.691Kč.

Proto jsme v roce 2016 vypsali nové výběrové řízení na firmu provádějící tento letní úklid silnic s tím, že budeme uklízet méně často, ale s odtahem. Byli jsme totiž poslední městskou částí v Brně, kde se uklízelo výše popsaným způsobem – bez odtahu aut.

Pro rok 2017 jsme tedy na zkoušku stanovili 4 termíny „blokáčů“ s odtahy vozidel: jarní, červnový, zářijový a říjnový. Možná se zeptáte: „Proč nedáte místo října až listopad?“ Je to dáno tím, že od listopadu už vstupuje v platnost jiná smlouva, a to na zimní údržbu vozovek. Ta pak samozřejmě řeší hlavně odklízení sněhu ze silnic. Má však také ustanovení, které uklízecí firmě nařizuje, že pokud nemusí 10 dní vyjet kvůli odklízení sněhu nebo likvidaci náledí, MUSÍ začít vozovky uklízet. Samozřejmě hlavně spadlé listí, protože říjnový „blokáč“ veškeré listí neposbírá. Zmíněný způsob zimní údržby je již mnoho let stejný a nijak jsme jej neměnili.

Náklady na tento způsob blokových čištění činil ročně 2.108.040Kč.

 

A teď se dostávám ke způsobu organizace blokových čištění v roce 2018.

Protože jsme chtěli znát názor veřejnosti na uplynulý rok 2017 a chtěli jsme se společně s vámi domluvit, jak čistit v roce 2018, svolali jsme na středu 29. 11.2017 veřejnou besedu. Bohužel na ni vůbec nikdo nepřišel. Chápeme to tedy tak, že bloková čistění nejsou v Bohunicích žádným problémem. Uvažovali jsem tedy o tom, že bychom systém neměnili. Nakonec jsme se inspirovali u sousedů ve Starém a Novém Lískovci. Tam provádí za rok „blokáče“ jen tři. A tak jsme se dohodli, že vyzkoušíme tento model. Čištění nově budou v termínech: jarní – duben, květen, dále letní – přelom srpna a září a podzimní – konec října a začátek listopadu. Letošní náklady budou 1.926.684Kč.
Věřím, že tento způsob bude správným kompromisem mezi nutností uklízet silnice a snahou obtěžovat veřejnost co nejméně (tak, jak to mají odzkoušeno sousedi v obou Lískovcích).

 

Jak o termínech blokových čištění informujeme

Závěrem mi ještě dovolte zopakovat vícekrát uváděné způsoby, jak o termínech blokových čistěních informujeme veřejnost.

  • přenosné dopravní značky (jediný způsob, který nám předepisuje legislativa)

Nad rámec povinností daných předpisy:

  • v obecním zpravodaji Naše Bohunice
  • na úřední desce MČ Brno-Bohunice
  • dopisem všem domovním samosprávám
  • na webových stránkách MČ Brno-Bohunice
  • na oficiální facebookové stránce městské části
  • v nejpočetnější facebookové skupině Naše Bohunice
  • v mobilní aplikaci společnosti Brněnské komunikace, a.s.

 

Kolik vydělal 1. den LÍDLu našim školám?

Jak jsem již psal dříve, vedení firmy nám slíbilo, že v první otvírací den této nové bohunické prodejny, bude z každého nákupu nad 300Kč darováno 50Kč našim školám. Samozřejmě jsem se zajímal, kolik to v konečném součtu dělalo.

Emailem mi z vedení společnosti přišla informace, že je to krásných 147.850Kč. Tuto sumu si obě naše školy – ZŠ Vedlejší a ZŠ Arménská – rozdělí rovným dílem. Určitě budou vědět, „co s nimi“ J.

 

Milí přátelé, těším se na další setkávání s Vámi při nejrůznějších akcích v Bohunicích, na 1. ročníku bohunického Obecního plesu, nebo jen tak – prostě v našem každodenním všedním životě J.

Antonín Crha
starosta