Z historie Bohunic XCVIII.

Datum: 05/02/2018 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Další ulicí, v našem devadesátém osmém pokračování seriálu Z historie Bohunic je ulice Vyhlídalova. Zde použitá fotografie, je pravděpodobně z konce 60. let 20. stol. Jejím autorem je bývalý bohunický kronikář pan A. Tošnar.

Současné pojmenování ulice je po Janu Vyhlídalovi (1861-1937), slezském spisovateli, historikovi a národním pracovníkovi, a pochází z 25.9.1946.

Další názvy v časovém sledu:
5. 12. 1924        V příkopech (In den Gräben)

3. 1939 In den Gräben – V příkopech

5. 1945 V příkopech

Antonín Crha