Musím škodit ať to stojí, co to stojí!

Datum: 23/01/2018 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji, Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Na zasedání zastupitelstva Bohunic ve středu 13.12.2017, o kterém píšu na titulní straně, se stala jedna velmi nepříjemná věc.

Vy, kteří čtete náš zpravodaj pravidelně, víte, že jsme přes dva roky připravovali v současnosti probíhající rekonstrukci prostranství při ulici Švermova u Kavkazu. Dva roky jsem také usiloval o zajištění financování této stavby. Opakovaně jsem v uvedené věci komunikoval s primátorem města Brna a s jeho náměstky, až se mi skutečně podařilo zajistit dotaci ve výši 6.000.000Kč.

Stavba tak mohla být zahájena. Po zmíněném zastupitelstvu však všechno mohlo být jinak. Probíhající stavba mohla být zastavena a práce a úsilí desítek lidí zmařeno.

Aktivitou pana zastupitele Vrážela při hlasování na zmíněném zasedání zastupitelstva, došlo k nečekanému dodatečnému odebrání peněz na tuto již probíhající stavbu. Touto zvláštní skutečností, která snad nemá nikde v České republice obdobu, jsme se ocitli v situaci, kdy bychom museli oněch 6.000.000Kč dotace vrátit a určitě také zaplatit stavební firmě nemalé penále, přesahující možná i 1.000.000Kč. Mimo to by patrně několik dalších let k rekonstrukci prostranství nedošlo a stavba by zůstala rozestavěna a nedokončena.

Chápu, že osobní zášť pana Vrážela k mé osobě, nezná hranic, na to jsem si už zvykl, ale nečekal bych, že klesne tak hluboko, aby začal škodit i své vlastní obci. Připravit Bohunice o 6.000.000Kč plus penále stavební firmě není malá škoda. Tak by se žádný zodpovědný bohunický zastupitel chovat neměl!

Pochopil bych ještě, kdyby usiloval o to, použít peníze na jinou stavbu. Třeba na rekonstrukci školy, školky, hřiště či chodníku. Ale to ne. Žádný nový účel nenavrhl. Chtěl jen uškodit.

Tento jeho záměr při klíčovém hlasování podpořili, kromě ODS s panem Kotzianem, i zástupci hnutí ANO a TOP09.

Takový postoj zastupitelů, kteří by se vůči své obci, její správě a majetku měli chovat jako dobří správci, mi přišel nepochopitelný. Proto jsem jednání zastupitelstva přerušil a pokusil se ještě jednou vysvětlit kolegům všechna nebezpečí, která z odejmutí peněz již probíhající stavbě vzniknou. Zastupitel pan Kincl z TOP09 jako jediný z výše uvedených svůj postoj přehodnotil a zachoval se zodpovědně. Při opakovaném hlasování tak pomohl odebrané peníze probíhající stavbě vrátit. Tímto mu za konstruktivní přístup veřejně děkuji.

Na závěr uvádím ve známost, že pan Vrážel nechal hlasovat také o odebrání peněž určených na rekonstrukci CVČ Lány, která je nezbytná, aby mohla fungovat zdejší miniškolka Maceška, jejíž služby využívá nezanedbatelné množství místních rodin. V tomto případě však zůstal osamocen a zlikvidovat Macešku s dvanáctiletou tradicí se mu nepovedlo.

Myslím si, že žádná osobní zášť by nikdy neměla připravit o zdravý rozum, soudnost a neměla by škodit rozvoji naší obce.

Antonín Crha starosta