POZOR!!! Změna ve způsobu žádání o vítání občánků.

Datum: 24/02/2010 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Milí rodiče,
od 1.11.2009 nejsou MČ Brno-Bohunice sdělovány údaje o narození Vašeho dítěte. Jedná se o novou právní úpravu.  Abychom mohli Vaše dítě přivítat do života a společně s Vámi sdílet tuto radostnou životní událost, je nutné se osobně dostavit  na ÚMČ Brno–Bohunice, Dlouhá 3 na podatelnu úřadu a dát písemný souhlas k vítání občánků.

Antonín Crha
místostarosta