Ministr Jan Dusík zavítal do sběrného dvora v Bohunicích

Datum: 23/02/2010 | Kategorie: Aktuality | Autor: Antonín Crha

Ministr životního prostředí České republiky Jan Dusík zavítal 19. února do Brna.
 
Důvodem jeho návštěvy bylo kromě formálních jednání také Sběrné středisko odpadů na Ukrajinské ulici v brněnských Bohunicích, aby se podíval, jak Brňané využívají jeho služeb.
 
Společně s náměstkem primátora města Brna Martinem Anderem se seznámili se způsobem třídění a recyklací odpadů ve městě a hovořili na téma zlepšení systému nakládání s odpady.

Brněnský náměstek ministra informoval o aktuálních plánech města ohledně modernizace sítě sběrných středisek a o zavádění nových služeb pro občany v oblasti třídění odpadů. Novinkou by byly například kontejnery v bytových domech v centru, kompostování v okrajových částech města a nárůst množství kontejnerů na tříděný odpad v ulicích.
 
V Bohunickém sběrném dvoře se nachází E-domek neziskové společnosti ASEKOL.

Jde o speciální přístřešek sloužící k ochraně vyřazených elektrozařízení shromažďovaných na sběrných dvorech před nepříznivým počasím a krádežemi. E-domek je opatřený dozadu zkosenou střechou a posuvnými dvoudílnými vraty. Dosahuje délky pěti metrů, šířky 3,6 metru a je 2,5 metru vysoký. Celkem dokáže pojmout 45 m3 elektrozařízení. E-domek je vyroben z ocelového rámu a je zakryt pozinkovaným profilovaným plechem. Ke vstupu slouží dvoudílná uzamykatelná vrata.
 
Speciální přístřešek se nachází i na řadě dalších míst České republiky, například v Praze-Spořilově, Napajedlech a Prostějově.
 
Neziskově hospodařící společnost ASEKOL v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, jež zahrnuje sběr, dopravu a recyklaci elektrozařízení včetně financování celého systému. ASEKOL je takzvaný kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení, jehož služeb mohou na základě smlouvy využít výrobci nebo dovozci elektrozařízení. Při zajišťování chodu systému zpětného odběru společnost úzce spolupracuje s městy a obcemi, posledními prodejci a servisy, svozovými společnostmi a zpracovateli elektrozařízení.

Společnost ASEKOL byla založena v červenci roku 2005 nejvýznamnějšími představiteli na trhu spotřební elektroniky, kancelářské, telekomunikační a výpočetní techniky jako například ASBIS CZ, Samsung Electronics či Sony Czech. Na základě rozhodnutí ministerstva životního prostředí má společnost jako jediná v České republice oprávnění ke zpětnému odběru historických elektrozařízení ve skupinách 3, 4 a 7.

text Síma, foto Marián K., zdroj město Brno, www.asekol.cz, BrNovinky
Zdroj:
http://www.brnovinky.cz/index.php/brnovinky-foto-zpravy-brno/foto-zpravy-brno/399-ministr-jan-dusik-zavital-do-sberneho-dvora-v-brne