Z historie Bohunic XCIII.

Datum: 12/09/2017 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

V abecedním pořadí vychází na devadesáté třetí pokračování seriálu Z historie Bohunic ulice Spodní. Kdysi malá ulička o několika rodinných domcích, je dnes velkou ulicí s dvanáctipodlažními bytovými domy. Zde použitá fotografie je z 80. let 20. stol.

Své současné pojmenování získala ulice 25.9.1946 podle starého místního názvu.

Její další názvy chronologicky:

5.12.1924      Spodní strana

17.3.1939      Untere Seite – Spodní strana

10.5.1945      Spodní strana

Antonín Crha