Velké projekty budou!

Datum: 06/06/2017 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha

Před časem jsem vás informoval o úmyslu zrekonstruovat prostranství u obchodního centra Kavkaz na ul. Švermova. Na bohunické radnici proběhla také veřejná beseda s představením podoby projektu. Chyběly nám jen finanční prostředky. Dnes mohu s potěšením oznámit, že se financování podařilo zabezpečit. Zastupitelstvo města Brna schválilo v úterý 16. května 2017 naši městské části dotaci 6.000.000 Kč. Je pravděpodobné, že v koncem letošního roku by mohly být stavební práce zahájeny.

Jsem rovněž přesvědčen, že spolu s rekonstrukcí prostranství, proběhne i přestavba nákupního centra Kavkaz. Ale o tom až příště.

Nerezový bazén na ZŠ Arménská

Zmíněné Zastupitelstvo města Brna nám schválilo ještě jednu významnou dotaci. K finančním prostředkům, které máme na našem účtu ve výši 1.700.000 Kč jsme získali další 4.000.000 Kč. Peníze jsou určeny na generální rekonstrukci bazénu ZŠ Arménská, který není v dobrém technickém stavu. Stávající bazén s keramickým obkladem bude nově osazen nerezovou vanou. Projekčně se jedná o velmi složitý problém, kterým se musíme postupně „prokousat“. Naše škola byla vybrána jako pilotní pro tento druh projektu. Prošlapeme tedy cestičku jiným školám, které už budou na základě našich zkušeností vědět, jak při rekonstrukci svého bazénu postupovat. V této souvislosti bych chtěl ubezpečit rodiče dětí, které chodí do školy plavat, že se snažíme tuto náročnou stavbu situovat do měsíců, kdy výuka plavání neprobíhá. Předběžný termín je červen – srpen 2018.

Zahrada ZUŠ je otevřena veřejnosti

Tak jako minulý rok i letos je otevřena zahrada ZUŠ pro veřejnost. V celém prostoru zahrady platí přísný zákaz vstupu se zvířaty. Je to z toho důvodu, aby tráva v zahradě byla hygienicky co nejčistší, aby bylo možné si bez obav sednou do trávy nebo zde na deku položit malé dítě. V letošním roce přibyl v zahradě jeden zajímavý prvek. Jde o šachovnicový stolek s posezením. Věřím, že si sem šachisti brzy najdou cestu. Jen si vezměte prosím figurky s sebou, ty tam zatím nejsou J.

Umělecké graffiti oživily hřiště.

Rada městské části Brno-Bohunice rozhodla o „nazdobení“ dvou betonových zdí uměleckými graffiti. Malba proběhla v polovině května. Dětské pískoviště při ulici Spodní (za domy Havelkova 2) se dnes může pochlubit velkou malbou s dětskými motivy, streetballové hřiště při ul. El. Přemyslovny zase motivy sportovními. Doporučuji zmíněná místa navštívit, graffiti jsou velmi zajímavé.

Prodejna Lidl zahájí výstavbu

Je již dlouho veřejnou informací, že na velkém soukromém pozemku při ulici Vedlejší v MČ Brno-Bohunice má být postavena prodejna provozovatele obchodního řetězce LIDL. Často se mě ptáte, kdy že stavba konečně začne? Přípravné práce začaly v závěru minulého měsíce. Přibližně od poloviny června se pak rozběhnou stavební práce naplno. Plánovaný termín dokončení je někdy na přelomu listopadu a prosince letošního roku. Zahájení prodeje lze tedy očekávat ještě letos.

Beseda o nové tramvajové lince k nemocnici a kampusu.

Dne 14. června 2017 v 1830hod proběhne v sále hasičky (ul. Ukrajinská) beseda a představení projektu stavby tramvajové trati do univerzitního kampusu a k nemocnici. Projekt přijde představit náměstek primátora města Brna pan Richard Mrázek.

 

Jak je vidět z výše uvedených informací, v dohledné době nás čeká mnoho velkých nových staveb. Budeme se snažit, aby stavby co nejméně komplikovaly náš běžný život. Přeji Vám v měsíci červnu řadu prosluněných dní J.

Antonín Crha starosta