Z historie Bohunic XCI.

Datum: 05/06/2017 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha
V abecedním pořadí vychází na devadesáté první pokračování seriálu Z historie Bohunic ulice Souhrady. Bohužel, žádnou úplně historickou fotografii, nevlastním.
Zde použitá fotografie je z 80. let 20. stol.
Své současné pojmenování získala ulice 29.8.1991 podle starého místního názvu.
Od 19.12.1974 do 29.8.1991 nesla ulice název Juranova, po Josefu Juranovi (1885-1963), komunistickém funkcionář a poslanci, významném předáku dělnického hnutí na Brněnsku.
Antonín Crha