KDU-ČSL je rozhodnuta prosadit schválení protikorupčních opatření

Datum: 09/02/2010 | Kategorie: Aktuality | Autor: Antonín Crha
Předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda a místopředsedkyně strany Michaela Šojdrová dnes jednali s ministrem vnitra Martinem Pecinou o boji proti korupci v České republice. Z jednání vyplynula shoda v základních bodech protikorupčních opatření, které jsou zařazeny na programu Poslanecké sněmovny.

KDU-ČSL předložila na začátku prosince 2009 do Poslanecké sněmovny návrhy nové právní úpravy v boji proti korupci. Jedná se o:

1/ Zavedení institutu Agenta provokatéra – protikorupčního agenta:
a/ Agentem provokatérem-protikorupčním agentem nemusí být pouze policista, ale i jakákoliv fyzická osoba.
b/ U korupčních trestných činů smí protikorupční agent vybízet k jejich spáchání, avšak pouze osobu, u které je vážné podezření z korupce.

2/  Zavedení účinné lítosti u korupčních trestných činů
–    včasné informování o trestném činu a účinná pomoc při jeho rozkrytí.
3/ Zákaz listinných akcií na majitele
– cílem návrhu je zajistit větší transparentnost a rozkrytí vlastnických struktur akciových společností, protože současný stav umožňuje jejich úplnou anonymitu.

Vláda následně předložila svůj návrh protikorupčních opatření, která obsahují vedle našich návrhů ještě institut korunního svědka.

„KDU-ČSL podporuje všechny zmíněné návrhy bez ohledu na to, kdo je předložil a bude pro ně hlasovat. Pouze schválení všech těchto protikorupčních opatření povede k účinnému boji proti korupci v České republice,“ uvedl Cyril Svoboda.

KDU-ČSL vyzývá politické strany, aby podpořily všechny protikorupční návrhy.

 „Je to šance oddělit postoje politických stran od chování jednotlivých politiků, u kterých se spekuluje, že jejich rozhodování je ovlivňováno korupčním prostředím. Je to jediná cesta, jak posílit důvěru lidí v politiku, zavést pořádek ve veřejných financích a ušetřit miliardy korun z veřejných rozpočtů,“ dodává předseda strany.

V Praze dne 9. 2. 2010                                Martina Kaderová
                                                                     tisková mluvčí