Nový šachový stolek pro veřejnost v Bohunicích

Datum: 15/05/2017 | Kategorie: Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Minulý týden jsme nechali instalovat nový, betonový šachový stolek.

Místo: zahrada ZUŠ na Bohuňově ulici.

Níže je foto z úvodní, otevírací partie mezi starostou MČ Antonínem Crhou a místostarostou MČ Milanem Hrdličkou.