Z historie Bohunic XC.

Datum: 12/05/2017 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji | Autor: Antonín Crha
Z posledního čísla bohunického zpravodaje …

Pro naše devadesáté pokračování seriálu Z historie Bohunic je na řadě ulice Sobolova. Je zachycena na fotografii z roku 1974, pořízené Aloisem Tošnarem. V přední části obrázku jsou domy, které byly, krátce po pořízení fotografie, zbořeny z důvodu výstavby ulice Dlouhé a tramvajového tělesa.

Výstavba ul. Dlouhé rozdělila původní ulici, která vedla až k vazební věznici na dvě části. Horní se vrátila ke starému názvu Na Pískové cestě, spodní si zachovala název Sobolova.

Své současné pojmenování získala ulice 25.9.1946 po Čestmíru Sobolovi (1906-1945), právníkovi, policejním úředníkovi a komisaři politické správy, umučeném nacisty pro účast v odboji.

Další názvy v historickém sledu:

  1. 12. 1924 Na pískové cestě
  2. 3. 1939 Am Sandweg – Na pískové cestě
  3. 5. 1945 Na pískové cestě
  4. 9. 1946 Sobolova

Antonín Crha