Drtí nás byrokracie

Datum: 12/05/2017 | Kategorie: Moje články v bohunickém zpravodaji, Novinky z Bohunic | Autor: Antonín Crha

Z bohunického zpravodaje 5/2017

Když se s vámi potkávám a diskutujeme bohunická témata, skloňujeme často slovo byrokracie. Byrokracie je jistý „živý organismus“, který komplikuje zdánlivě nezkomplikovatelné, jasné věci „zašmodrchá“, zpomaluje, či zastavuje aktivity, které by jinak byly hotové během velmi krátké doby, z problémů dělá normu a z nepochopitelných postupů zákon.

Tak třeba: V minulosti byly velkoobjemové kontejnery na rostlinný odpad umísťovány vždy 1x měsíčně na parkoviště ve spodní části ulice Čeňka Růžičky. Avšak tato velmi frekventovaná ulice nebyla pro umístění kontejnerů vhodná z důvodu bezpečnosti provozu. Museli jsme tedy hledat nové místo. Nenašli. Cesta Za Kovárnou má dlažbu, kterou by kontejnery rozbily, travnaté plochy při ústí ulice Č. Růžičky patří soukromníkům. Položit kontejnery na ulici Vyhlídalovu, Zadní či Lískoveckou rovněž nelze, protože to charakter ulice neumožňuje. A tak jsme skončili až dole na Souhradech.

Nebo: Vybudovali jsme nové osvětlení přechodu z Hraniček na Švermovu. Skoro 4 měsíce trvalo, než byl rozsvícen. Důvodem je dnešní složitý administrativně-byrokratický proces. Hotový přechod jsme předali Majetkovému odboru MMB, ten dal následně Odboru technických sítí MMB pokyn na zpracování příkazní smlouvy na provozování osvětlení, kterou musí schválit také Rada města Brna. Až poté převezme osvětlení správce firma Technické sítě Brno, a.s., která je rozsvítí. A jsme časově na zmíněných čtyřech měsících.

Dále: Plánujeme rozšířit a zobousměrnit krátkou spojovací silnici mezi ul. Na Pískové cestě a Uzbeckou. Tomu bude předcházet její rozšíření na straně, kde je veřejné osvětlení. Správce osvětlení si ale dal do stavebního povolení podmínku, že musíme vyměnit celé sloupy veřejného osvětlení. Na dotaz proč, když s nimi nehýbeme a jen kolem nich uděláme nový obrubník jsem odpověď dosud nedostal.

Největší byrokratické problémy asi panují v oblasti umísťování a změny jakéhokoliv dopravního značení. V dnešní době jsme v situaci, kdy i pouhá malá změna značky, nová instalace, posunutí o pár metrů, přidělání, či odebrání dodatkové tabule pod značku, umístění příčného prahu, namalování čáry na silnici trvá v Brně kolem dvou let! Když máte štěstí. Je to dáno částečně způsobem povolování a částečně pracovními kapacitami Odboru dopravy magistrátu. Každá změna musí být v první fázi vymyšlena, pak vyprojektována a poté ve dvou krocích povolena. Například, v dubnu 2016 jsme dali na Odbor dopravy požadavek na změnu dopravního značení z důvodu nového významu značky B4 zákaz vjezdu nákladních vozidel. Týká se to všech vozidel typově zařazených v kategorii „N“ nákladní – tedy i malých dodávek a některých osobních vozidel. Nedávno jsem se dozvěděl, že do dnešního dne, tedy rok po podání žádosti, ještě na magistrátu nezačali změnu připravovat. Na tyto skutečnosti neustále upozorňuji na Sněmu brněnských starostů a na vedení města Brna. V současné době máme podáno celkem 15 žádostí o různé změny dopravního značení na ul. Rolnická, Neužilova, Uzbecká, Na Pískové cestě, Nové Nivky, Švermova, Čeňka Růžičky, Amerlingova a Spodní. Změny se týkají převážně rozšíření počtu legálních parkovacích míst. V současnosti je z hlediska připravenosti nejblíže realizaci instalace zpomalovacího prahu ve spodní části ul. Havelkova.

Mnozí mě také upozorňujete na vraky odstavené na našich parkovištích s požadavkem, abychom je odvezli. Nicméně i toto má svůj zákonně-byroktarický proces, kdy je nutné provést potřebné úkony pro případnou likvidaci vraku. Např: prokázání, že se skutečně jedná o vrak (chybějící díl na vozidle nedělá z auta automaticky vrak), zjištění vlastníka, jeho vyzvání k odstranění vraku s dodržením zákonných lhůt. To nelze zvládnout časově pod 3 měsíce. Takže to bohužel nefunguje tak, jak po mě požadoval jeden pán: „Zavolejte odtahovku a za hodinu je auto pryč“. Škoda, protože by se mi to také líbilo.

A tak by se dalo pokračovat ještě mnoho stránek.

Nestěžuji si a nezoufám, už jsem se naučil, že je třeba byrokracii „uchodit“ a zdolat trpělivostí, ale život na obci nám to komplikuje značně.

 

Keře kolem soukromého plotu na Uzbecké

Na ulici Uzbecké se minulý rok hodně diskutovalo o vystavění (pro mnohé nevkusného) plotu kolem areálu bývalé školky.

Od majitele objektu jsem v té věci dostal následující zprávu:

„V souladu s naší dohodou ve vztahu ke stavebnímu povolení k oplocení jsme ve čtvrtek 23.3.2017 provedli opět (již po třetí) výsadbu zeleně kolem celého oplocení. Bohužel musím konstatovat, že naši spoluobčané stačili do rána ukrást 26 dvouletých sazenic živého plotu. Chybějící rostliny jsem nechal dosadit. Ale tato výsadba je již poslední, kterou hodlám realizovat, neboť doposud způsobené škody dosahují v součtu již několika desítek tisíc korun.“

Co k tomu dodat? To, co by mohlo být hezké, kvůli nenechavcům zřejmě hezké nebude.

 

Přes tyto ne zrovna optimistické informace vám přeji krásné prosluněné dny a všem maminkám k Svátku Matek, aby ti vaši na vás byli hodní a zahrnovali vás (nejen v den svátku) pozorností a láskou.

Antonín Crha
starosta